Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 3

Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

mr. M.J.J.M. Essers1

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vervoer over het door NS geëxploiteerde hoofdrailnet (‘HRN’) en het vervoer over de gedecentraliseerde regionale lijnen (‘regionale spoorvervoer’).[2] De concessie HRN is voor de periode 2015-2025 door de Staat op basis van de Spoorwegwet onderhands aan NS gegund. De concessies

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

voor het regionale spoorvervoer worden op grond van de Wet Personenvervoer 2000 (‘Wp2000’) via Europese openbare aanbestedingen gegund, waarbij er meestal meerdere bieders zijn. In deze bijdrage worden het advies van de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) over gelijke kansen bij aanbestedingen van regionale lijnen van 17 april 2019 en het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 27 juni 2019 in het beroep van NS tegen een boetebesluit van ACM wegens misbruik van economische machtspositie bij de aanbesteding van de Concessie Limburg besproken. De vraag is of er voldoende waarborgen zijn voor een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer met name nu NS weer zal gaan meedingen naar concessies voor regionale lijnen. In dat kader is ook de komende evaluatie van het HRN door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van belang. Het artikel gaat in op aspecten van kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging die bij het waarborgen van het gelijke speelveld in het regionale spoorvervoer een rol spelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond

1.1. Het HRN

1.2. Regionale spoorvervoer

1.3. De rol van NS in het regionale spoorvervoer

1.4. Gelijk speelveld

2. Advies ACM over gelijke kansen bij aanbestedingen van regionale lijnen

2.1. Preventief toezicht

2.2. Economische machtspositie

3. Vonnis Rechtbank Rotterdam 27 juni 2019

3.1. Kopersmacht Staat

3.2. Verband tussen economische machtspositie HRN en concurrentiegedrag aanbesteding regionale lijnen

3.3. Kruissubsidiëring

3.4. Roofprijzen

3.5. Standpunt ACM

3.6. Standpunt NS

4. Commentaar

4.1. Advies ACM

4.2. Handhaving van het verbod van misbruik van economische machtspositie

4.3. Aanvullende maatregelen wetgever

4.4. Maatregelen door de concessieverleners

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J.J.M. Essers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15873

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun bestaat bijna 10 jaar. Van de gelegenheid die dit jubileum biedt wordt gebruik gemaakt om het tijdschrift met ingang van dit nummer in een nieuw jasje te steken en ...

 Staatssteun en het effect op de tussenstaatse handel: enige kanttekeningen

Op 14 mei 2019 wees het Gerecht een arrest waarnaar (in staatssteunkringen) reikhalzend werd uitgekeken. Het betrof een uitspraak in een zaak waarin de Europese Commissie na een eerste-...

 De modernisering van de staatssteunregels; een paradoxale beweging?

De Europese Commissie beoogt met de modernisering van de staatssteunregels dat bepaalde steunmaatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd, zodat toezicht op belangrijkere kwesties met m...

 Kruissubsidiëring, aanbesteding en mededinging - Een gelijk speelveld in het regionale spoorvervoer in Nederland

Het speelveld in het personenvervoer over het spoor in Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de regulatoire beperkingen die voor het concurrentiegedrag van NS gelden Bij dit vervoer k...

 Europese Commissie

april t/m juni 2019BesluitenStaatsteunmaatregel SA.32184, De Europese Commissie concludeert dat de Deense Staat geen staatssteun heeft verleend aan DONG Op 29 januari 2011 heeft de Europese Commis...

 Markt en Overheid

april t/m juni 2019College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204 , inzake Klic-viewer van het KadasterFeiten en procesverloopIn Staatssteun 2018, nr. 3 is in onderhavig...