Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2016 nr. 2

De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

mr. drs. J.W. Dibbits1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commissie (‘Commissie’) daarnaast in belangrijke mate bij tot de verwezenlijking van het strategische doel van de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.2 Het recht inzake openbare diensten is één van de aandachtsgebieden van het Tijdschrift voor Staatssteun.

Diensten van algemeen belang (‘DAB’) worden in het Communautaire recht onderverdeeld in niet-economische diensten van algemeen belang (‘NEDAB’), diensten van algemeen economisch belang (‘DAEB’) en sociale diensten van algemeen belang (‘SDAB’). Al in 2004 signaleerde de Commissie dat DAB’s op het gebied van afvalbeheer of water- en energiedistributie steeds vaker we...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. NEDAB, DAEB en SDAB

2.1. NEDAB

2.2. DAEB

2.3. SDAB

2.4. Tussenconclusie

3. De aanbestedingsrichtlijnen inzake overheidsopdrachten en concessies

3.1. NEDAB uitgesloten van toepassing Richtlijnen

Richtlijn Overheidsopdrachten of Richtlijn Concessies van toepassing?

4. Richtlijn Overheidsopdrachten

4.1. Voorbehouden ten aanzien van DAEB in de Richtlijn Overheidsopdrachten

4.2. De algemene uitzonderingen

4.3. Art. 106 lid 2 VWEU

5. Richtlijn Concessies

5.1. Voorbehouden ten aanzien van DAEB in de Richtlijn Concessies

5.2. De algemene uitzonderingen in de Richtlijn Concessies

5.3. Art. 106 lid 2 VWEU

5.4. Tussenconclusie

6. Sectorvoorbeelden

6.1. Ambulancezorg

6.2. Inzameling van huishoudelijk afval

7. Kanttekeningen

7.1. De vage grens tussen DAEB en NEDAB

7.2. Ook bij de toekenning van een uitsluitend recht moet transparantie betracht worden

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.W. Dibbits1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/13264

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof van Justitie, van bevelen tot terugvordering van steun valt niet te rijmen met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch ...

 Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die...

 De verlening van schaarse publieke rechten

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de w...

 De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commi...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 f...

 Markt en Overheid

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de...