Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2014 nr. 3

Annotatie. Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds bij grensoverschrijdende arbeid

mr. F. Hoppers*

Het Nederlandse systeem van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds is binnen de Europese Unie uniek. Buitenlandse ondernemingen zullen bij het bereiken of het oversteken van de Nederlandse grens daarom vaak geen rekening houden met een verplichte deelneming in een Nederlands bedrijfstakpensioenfonds. Nederlandse ondernemingen met werknemers in het buitenland zullen wellicht ook niet altijd rekening houden met een verplichte deelneming van de ‘buitenlandse’ werknemers in het bedrijfstakpensioenfonds. Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage lijkt bij arrest van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

22 oktober 2013 dat gevoel van veiligheid te hebben bevestigd. In deze bijdrage staat de vraag centraal wanneer een onderneming geconfronteerd kan worden met een verplichte deelneming in een Nederlands bedrijfstakpensioenfonds. Bij een onderneming met uitsluitend raakvlakken met Nederland is het antwoord op deze vraag simpel: zodra de onderneming een werkgever is in de zin van het zogenoemde verplichtstellingsbesluit. Het antwoord wordt lastiger als de onderneming of de daar werkzame personen ook raakvlakken met het buitenland vertoont. Hoe zit het bijvoorbeeld met de in Nederland gevestigde onderneming die veel in het buitenland actief is? Of de Nederlandse onderneming met buitenlandse werknemers in dienst? Moeten ook deze ondernemingen (al) hun medewerkers aanmelden bij het bedrijfstakpensioenfonds? Door middel van een analyse van het hiervoor genoemde arrest van het gerechtshof zal ik op dit vraagstuk ingaan. In onderhavige bijdrage volgt allereerst een weergave van de feiten die uit het arrest blijken. Hierna volgt een analyse van de belangrijkste rechtsoverwegingen van de kantonrechter en het Hof. De heersende opvatting in de literatuur is dat de uitkomst van de gerechtelijke procedures logisch is. Ik vraag mij echter af of deze uitkomst zo logisch is als op het eerste oog lijkt. Naar mijn overtuiging bieden het IPR en de pensioenrechtelijke elementen meer dan voldoende aanleiding voor een kritische(re) opstelling. Deze aspecten komen aan de orde in mijn analyse. Aan de hand hiervan volgt eveneens een antwoord op de vraag wanneer een onderneming de grens van een verplichte deelneming passeert. Detacheringsconstructies blijven in deze bijdrage buiten beschouwing.  

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. Hoppers*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/11599

Verder in 2014 nr.3

 Column. Verwijtbare wetgeving

Nog even en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is wet. Het wordt steeds lastiger te duiden wat dat voor gevolgen gaat hebben. Vanuit verschillende hoeken zijn gerechtvaardigde vraagte...

 Annotatie. Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds bij grensoverschrijdende arbeid

Het Nederlandse systeem van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds is binnen de Europese Unie uniek. Buitenlandse ondernemingen zullen bij het bereiken of...

 Werknemers en vennootschappelijk belang: strijdlust vereist

De verhouding van werknemers tot het vennootschappelijk belang is altijd problematisch geweest; nog steeds wordt door sommigen betoogd dat die verhouding er helemaal niet is. In d...

 Experts aan het woord: herziening van de WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is, op enkele relatief kleinschalige wijzigingen na, de laatste decennia nagenoeg ongewijzigd gebleven. Dat geldt niet voor de praktijk van de...

 EU data protection reform: compliance challenges for multinational employers1

Introduction The EU data protection framework is on the eve of its first major overhaul since 1995. A proposed European Data Protection Regulation will, once adopted, repeal the c...

 Perikelen rondom de werknemerscommissaris

De benoeming van mr. Jerry Hoff als ‘werknemerscommissaris’ 1 bij NRC Holding deed het nodige stof opwaaien. Indirect (groot)aandeelhouder Egeria kon zich niet vinden...