Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2015 nr. 2

Mistige geldleningen, subjectieve verhinderingen, een letter of representation en een Nederlandse accountant in de Caraïben - Noot bij een uitspraak van de Accountantskamer van 1 mei 2015

mr. drs. J.F. Garvelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit is een casus die intrigeert. Het gaat om investeringsvehikels gevestigd op de Britse Virgin Islands [F] en [C], die zaken doen met de Panamese vennootschap [J]. Gelden raken kennelijk kwijt en een van de bestuurders van de investeringsvehikels pleegt zelfmoord (de vraag of het een verband houdt met het ander blijft onbeantwoord). De andere bestuurder treedt in deze zaak op namens zijn vader. Die vader is de klager en kennelijk (één van de) investeerder(s).2 De Accountantskamer lijkt de spanning er in te willen houden door een beschrijving van de vaststaande feiten uiterst beknopt te houden.3 Ook de motivering van de beslissing roept soms vragen op.4

De beschrijving van de vennootschappelijke structuur in paragraaf 2.2 van de uitspraak is mij bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk. Zo begrijp ik niet goed wat de vennootschappelijke verhoudingen zijn tussen de investeringsvehikels [F] en [C] maar voor deze noot kan dat terzijde blijven.5 In ieder geval heeft [C] ke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.F. Garvelink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/12353

Verder in 2015 nr.2

 Twee aandeelhouders die samen een joint venture hebben

Praktijkvraag     Casus ABC B.V. bezit 60% van de aandelen van Triple A B.V. De overige 40% van de aandelen worden gehouden door XYZ B.V. Zowel ABC B.V. als XYZ B.V. hanteert bij het ...

 Mistige geldleningen, subjectieve verhinderingen, een letter of representation en een Nederlandse accountant in de Caraïben - Noot bij een uitspraak van de Accountantskamer van 1 mei 2015

Dit is een casus die intrigeert. Het gaat om investeringsvehikels gevestigd op de Britse Virgin Islands [F] en [C], die zaken doen met de Panamese vennootschap [J]. Gelden raken kennelijk kwijt en ...

 Enige beschouwingen omtrent de ‘403-verklaring’

  In deze bijdrage wordt mede aan de hand van enkele recente uitspraken nader ingegaan op de materiële en temporele reikwijdte, alsook de civielrechtelijke kwalificatie van d...

 Wetsvoorstel 34 176: Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

  In maart 2015 is wetsvoorstel 34 176 aangeboden aan de Tweede Kamer waarmee de in EU richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) zal worden geïmplementeerd in Titel 9 Boek 2 BW.[2]...

 Vallen en opstaan

Niet gehinderd door de volgorde van christelijke feestdagen beschikte de Hoge Raad kort voor Kerst dat een besloten vennootschap mocht wederopstaan.[2] Een wonder gebeurt echter niet zomaar. De ven...