Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2015 nr. 5/6

Geknutsel in de ontnemingswetgeving

prof. dr. M.E. de Meijer en prof. dr. J.B.H.M. Simmelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De ontnemingswetgeving is geen rustig bezit. Sedert de invoering ervan op 1 maart 1993 heeft de wetgever herhaaldelijk aanleiding gezien om wijzigingen in het ontnemingsrecht door te voeren. Wij wijzen op de vervanging van de vervangende hechtenis door de lijfsdwang, de verruiming van de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir beslag om schijnconstructies te doorbreken, de mogelijkheid om ook na de uitspraak in eerste aanleg een nader strafrechtelijk financieel onderzoek in te stellen om te speuren naar vermogensbestanddelen en de introductie van het strafrechtelijk executie-onderzoek. Deze wijzigingen waarderen wij positief, omdat hiermee tegemoet werd gekomen aan in de praktijk ervaren knelpunten of tekortkomingen in het ontnemingsinstrumentarium. Naast dergelijke nuttige wijzigingen heeft de wetgever ook enkele malen aanleiding gezien om in de ontnemingswetgeving wijzigingen aan te brengen waarvan de waarde en betekenis erg diffuus zijn. Tot deze cat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De verrekening van kosten: art. 36e lid 8 Sr

2.1. Wettekst en codificatie

2.2. Parlementaire behandeling

2.3. Noodzaak van bijstelling van de praktijk?

2.4. Bezwaren

2.5. Afronding

3. Verruiming van de schikkingsmogelijkheden

4. Tot besluit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.E. de Meijer en prof. dr. J.B.H.M. Simmelink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/12641

Verder in 2015 nr.5/6

 Voorwoord

Deze thema-dubbelaflevering van dit tijdschrift is gewijd aan sancties. Toen ik tijdens mijn studie (Universiteit van Amsterdam, 1979-1985) strafrecht volgde, vond ik dat onderwerp ronduit saai. Wa...

 Niet-strafrechtelijke gevolgen van strafbare feiten

Een onderneming die wordt verdacht van strafbare feiten kan worden geconfronteerd met aanzienlijke strafrechtelijke gevolgen. Meest voor de hand liggend zijn een strafrechtelijk onderzo...

 Toezichtsbevoegdheden en sancties onder het Single Supervisory Mechanism

Ten tijde van het verschijnen van dit artikel in het themanummer Sancties van dit tijdschrift, is het ‘Single Supervisory Mechanism’ (hierna: SSM) al ruim een jaar actief. Sinds 4 novem...

 Geknutsel in de ontnemingswetgeving

De ontnemingswetgeving is geen rustig bezit. Sedert de invoering ervan op 1 maart 1993 heeft de wetgever herhaaldelijk aanleiding gezien om wijzigingen in het ontnemingsrecht door te vo...

 Toezicht – van problemen naar thema's - Column

In het kader van mijn oratie heb ik de vraag gesteld of inzichten uit de theorie over handhaving kunnen helpen bij het vormgeven van goede regulering en handhaving in de praktijk.[1] Voor de financ...

 Boeteoplegging door de AFM en DNB: over redelijkheid en functiescheiding

Er is inmiddels meer dan vijf jaar verstreken sinds de inwerkingtreding van het nieuwe boetestelsel voor de financiële sector[2] en de inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene w...

 Van licht naar zwaar, de evolutie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht

[1]In 2000 werd de bestuurlijke boete geïntroduceerd in de financieel toezichtwetgeving.[2] Sindsdien heeft de bestuurlijke boete zich in handen van DNB en de AFM ontwikkeld tot een vol...

 Wat bestrijdt de marktmisbruikregelgeving nu eigenlijk? Het is tijd voor een voordeelsvereiste

Moet iemand die handelt met voorwetenschap ook financieel voordeel kunnen behalen met zijn of haar transactie? Dat is sterk de vraag. Zo’n voordeelsvereiste blijkt namelijk niet explici...