Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2016 nr. 4

Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016

mr. W.J.E. van der Werf1

Voor het laatst in 2010 is in dit tijdschrift uitgebreid stilgestaan bij de actualiteiten op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg).2 De gebruikelijke stroom aan rechtspraak, die ons jaren achtereen vele kolommen deed vullen, droogde door de financiële en economische crisis goeddeels op. Nu die crisis voorbij lijkt te zijn en de vastgoedmarkt weer aantrekt, lijkt het belang van de Wvg – een wet die zeer conjunctuurgevoelig is gebleken - weer toe te

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

nemen. Ook de wetgever zal zich op korte termijn gaan buigen over de Wvg, die volgens de Minister van Infrastructuur en Milieu zal moeten opgaan in de Omgevingswet. Er is dus voldoende aanleiding om in dit tijdschrift stil te staan bij de ontwikkelingen op het terrein van de Wvg in de voorbije periode van vijf jaar. Hierna zal ik eerst ingaan op de gevolgen van de financiële en economische crisis. Daarna zal ik de herstelwet uit 2012 bespreken. Vervolgens neem ik het recente voorstel van de Minister van I&M onder de loep, dat beoogt de Wvg op te nemen in de Omgevingswet via de zogenaamde Aanvullingswet grondeigendom. Tot slot besteed ik aandacht aan de meest interessante jurisprudentie ten aanzien van de vestiging, de aanbiedings- en prijsbepalingsprocedure, de koopplicht ex art. 15 Wvg (art. 27 Wvg oud), de schadevergoedingsactie ex art. 25 Wvg en de nietigheidsactie ex art. 26 Wvg. Ik besluit met een conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Gevolgen van de financiële en economische crisis

2. Wet herstel leemten en gebreken 2012

2.1. Art. 8 lid 3 Wvg

2.2. Art. 9 lid 4 nieuw

2.3. Art. 10 lid 2 onderdeel f

3. Omgevingswet

4. Aanvullingswet grondeigendom

5. Geschillen in de vestigingsfase

5.1. Standaardoverwegingen

5.2. Geen hervestiging bij tijdige opvolgende planologische besluitvorming

5.3. Planologische grondslag ten tijde van beslissing op bezwaar

5.4. Financiële uitvoerbaarheid voorkeursrecht

5.5. Afwijkend gebruik

5.6. Intrekking voorkeursrecht na start aanbiedingsprocedure

6. Koopplicht ex art. 15 Wvg(art. 27 Wvg oud)

7. Schadevergoedingsactie ex art. 25 Wvg

8. Nietigheidsactie ex art. 26 Wvg

9. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J.E. van der Werf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/13035

Verder in 2016 nr.4

 Veehouderij en volksgezondheid

Op 5 april 2016 heeft minister Schippers Kamervragen beantwoord over het thema ‘veehouderij en volksgezondheid’.[1] De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Meer lo...

 Contouren fosfaatrechten melkveehouderij steeds duidelijker

De fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij is hoger dan toegestaan. Om aanspraak te blijven houden op derogatie mag de fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij volgens de Eu...

 Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016

Voor het laatst in 2010 is in dit tijdschrift uitgebreid stilgestaan bij de actualiteiten op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg).2 De gebruikelijke stroom aa...