Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 2/3

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. Backer

<jurisprudence_articlenumber>Jurisprudentie<article_title>Rechtbank Gelderland 22-12-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:7014

Een Poolse schoonmaker raakt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een machine in een kippenslachterij in Epe bekneld en komt te overlijden. Het schoonmaakbedrijf, dat de schoonmaker via een uitzendbureau had ingehuurd, wordt verweten als werkgever, al dan niet opzettelijk, handelingen te hebben verricht en/of nagelaten in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet en/of daarop berustende bepalingen. Dit, door de werknemer arbeid te laten verrichten aan een arbeidsmiddel, terwijl niet was voldaan aan de voorschriften gesteld in art. 7.5 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, terwijl daardoor, naar zij wist of redelijkerwijs moest weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van die w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Economisch strafrecht: milieu

Financieel strafrecht

Fiscaal sanctierecht

Ontneming

Toezichthouders

CBb 25 januari 2017, nr. 15/591, ECLI:NL:CBB:2017:25

CBb 25 januari 2017, nrs. 15/570 en 15/851, ECLI:NL:CBB:2017:14

Rechtbank Rotterdam 3 januari 2017, nr. 16/447, ECLI:NL:RBROT:2017:306

Rechtbank Rotterdam 3 januari 2017, nr 15-6339, ECLI:NL:RBROT:2017:307

CBb 22 februari 2017, nrs 15/519 en 15/520, ECLI:NL:CBB:2017:46 en 47

CBb 22 februari 2017, nr. 15/5411, ECLI:NL:CBB:2017:44

Rb. Rotterdam 2 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1706

Rb. Rotterdam 26 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1060

CBb 16 januari 2017, nr 15/390, ECLI:NL:CBB:2017:2

CBb 7 december 2016, 15/617ECLI:NL:CBB:2016:363

Wijziging regels vermogensscheiding in Nrgfo Wft

CBb 21 december 2016 – ECLI:NL:CBB:2016:413

Rechtbank Rotterdam 29 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10082

CBb 20 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:435

Rechtbank Rotterdam 26 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:588

Witwassen

Rechtbank Noord-Holland 16 december 2016, ECLI:RBNHO:2016:11097

Rechtbank Rotterdam 18 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1418

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2004 (Megazaak Peseta)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1983 (Megazaak Peseta)

Rechtbank Noord-Holland 21 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1388

Rechtbank Gelderland 9 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:740

Rechtbank Amsterdam 15 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1626

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2005).

Kamer voor het Notariaat ressort Amsterdam 9 maart 2017, ECLI:NLLTNORAMS:2014:4

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14377

Verder in 2017 nr.2/3

 Voorwoord - De vrije beroepsgroep onder de loep

Beste lezers, Eind mei publiceerde de Financial Intelligence Unit-Nederland (‘FIU’) haar jaarrapportage over 2016.[1] Naast het feit dat er onder meer inzicht wordt gegeven in de werkw...

 Dubbele vervolging van Nederlandse rechtspersonen voor buitenlandse ambtelijke omkoping

De strafrechtelijke aanpak van ambtelijke omkoping staat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda. Deze aandacht lijkt onder meer het resultaat te zijn van diverse internationale verdra...

 De invloed van een criminal charge op toezichthouders - Over de rol van waarborgen van het EVRM in het bestuursrecht en strafrecht

Het komt steeds vaker voor dat toezichthouders in het bestuursrecht geconfronteerd worden met gevallen waarin al vanaf een vroeg stadium duidelijk is dat deze aanleiding zullen zijn voo...

 Actieve openbaarmaking van sanctiebesluiten door toezichthouders: een overzicht - Tendens naar meer of minder belangenafweging?

De openbaarmaking van sanctiebesluiten is een onderwerp dat nog steeds volop in ontwikkeling is, zowel op wetgevingsgebied als in de rechtspraak. In deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende...

 Geheimhoudersstukken praktisch gewaarborgd? - Wat is geheimhouding en verschoning praktisch waard?

Er wordt de laatste jaren veel en op het scherpst van de snede gediscussieerd over de reikwijdte van het advocatuurlijke verschoningsrecht. Nog meer onontgonnen terrein[2] is de waarborging van ...

 Strafrechtelijke vervolging van belastingadviseurs, gelukkig eerder uitzondering dan regel

Op 17 januari jl. heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer zijn plannen aangekondigd tegen internationale belastingontduiking. Uit de publicati...