Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 nr. 9

Aankondigingen

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Studiemiddag Pacht 2017

Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.

Datum en plaats

Woensdag 4 oktober 2017, locatie Van der Valk
Hotel Uden-Veghel, Uden

Woensdag 11 oktober 2017, locatie Van der Valk
Hotel Houten-Utrecht, Houten

Woensdag 18 oktober 2017, locatie Van der Valk
Hotel Zwolle, Zwolle

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

mr. E.H.M. (Els) Harbers, Vangoud Advocaten B.V., Arnhem

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en lunch

13.00 – 13.30 uur Inleiding en stand van zaken wijz...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Datum en plaats

Docenten

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Docenten

Datum en plaats

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Datum en plaats

Kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Algemeen

Voor wie bestemd?

Opzet

Docenten

Te behandelen onderwerpen

Cursusdata

Locatie

Kosten

Studiepunten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14483

Verder in 2017 nr.9

 Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig d...

 Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omge...

 De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95a BW

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 j...