Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 nr. 9

Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (TvAR 2017/5892)

W.J.E. van der Werf

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

 

Erven X c.s./Gemeente Uden)

(mrs. B. Bakels, A.H.T. Heisterkamp, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en M.J. Kroeze)

Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht.

[Onteigeningswet, art. 40c]

Vraag of bouwrijp maken van grond door overheid, met het oog op realisering van het werk door een andere partij dan de overheid, moet worden weggedacht.

 

Met noot W.J.E. van der Werf

Arrest

in de zaak van:

1. De erven van [betrokkene 1], overleden te [plaats],

2. [eiser 2], wonende te [woonplaats],

3. [eiser 3], wonende te [woonplaats],

4. [eiser 4], wonende te [woonplaats],

5. [eiseres 5], wonende te [woonplaats],

6. [eiser 6],

wonende te [woonplaats],

7. [eiser 7],

wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. P.S. Kamminga,

t e g e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht.

1 Het geding

2 Het tweede geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
W.J.E. van der Werf
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2017:544
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14485

Verder in 2017 nr.9

 Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig d...

 Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omge...

 De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95a BW

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 j...