Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 nr. 9

Rechtbank Midden-Nederland, 19 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2524 (TvAR 2017/5895)

mr. ing. Johan Heinen

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(Bunnik)

(mr. N.M.H. van Ek)

Landinrichting. Openbaarheid van weg.

[Wegenwet, art. 4, art. 49; Landinrichtingswet, art. 131, art. 132)

De rechtbank kan op grond van de beschikbare gedingstukken niet vaststellen dat de Steenovenweg na de herinrichting op grond van de Landinrichtingswet geen openbare weg meer is, waardoor alle verjaringstermijnen van de Wegenwet zijn komen te vervallen. De rechtbank oordeelt dat verweerder op basis van zes getuigenverklaringen aannemelijk heeft kunnen achten dat het gedeelte van de Steenovenweg ten zuiden van de N229 dat loopt over eisers perceel langs zijn koeienstal, een openbare weg is in de zin van artikel 4, eerste lid, onder I, van de Wegenwet. Daartegenover staat dat eiser geen bewijsstukken heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de Steenovenweg in het verleden niet voor een ieder toegankelijk is geweest of door het bevoegd aan het openbaar verkeer is onttrokken, waardoor de weg op...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Landinrichting. Openbaarheid van weg.

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. ing. Johan Heinen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2017:2524
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14488

Verder in 2017 nr.9

 Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig d...

 Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omge...

 De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95a BW

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 j...