Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017 nr. 9

Hof Den Bosch, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3624 (TvAR 2017/5896)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(Ruilverkaveling Leudal)

(mrs. H.A.G. Fikkers, J.I.M.W. Bartelds en F.E.J. Beekhoven van den Boezem)

Titelzuivering. Verjaring.

[Burgerlijk Wetboek, art. 99 lid 1, art. 108, art. 118 lid 2, Kadasterwet, art.34, art. 37]

Geslaagd beroep op verkrijgende verjaring van onroerend goed. In de specifieke omstandigheden van het geval staat aan een beroep op de goede trouw niet in de weg dat de incidenteel appellante bij latere raadpleging van de registers het verzuim in de akte van toedeling zou hebben opgemerkt (vergelijk Hoge Raad 5 februari 2010, NJ 2010/294).

Met noot D.W. Bruil

arrest van 15 augustus 2017

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant in principaal hoger beroep,

geïntimeerde in incidenteel hoger beroep,

hierna aan te duiden als [appellant] ,

advocaat: mr. A.M.H.C. Coppens te Deurne,

tegen

Gemeen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Titelzuivering. Verjaring.

1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/04/115258/HA ZA 12-115)

2 Het geding in hoger beroep

3 De beoordeling

4 De uitspraak

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2017:3624
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14489

Verder in 2017 nr.9

 Heeft de agrarische sector behoefte aan de legitieme portie?

Op het moment van het schrijven van dit stuk wordt er door de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de legitieme portie. In het heden en verleden is regelmatig d...

 Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief

Wanneer gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, komen deze middelen vaak niet alleen op het gewas zelf neer, maar ook in de (nabije) omgeving. Dit noemt men drift. Als in de omge...

 De agrarische ondernemer & het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen art. 1:95a BW

Op 28 maart 2017 is door de Eerste Kamer aangenomen de wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.[2] De datum van inwerkingtreding van de wet is 1 j...