Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 4

De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd - De vernieuwde Wwft

mr. E. van Liere en mr. dr. B. Snijder-Kuipers1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2 tezamen met het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wwft 20183 en de gewijzigde Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme4 in werking getreden. Daarmee implementeerde de wetgever het eerste deel van de vierde anti-witwasrichtlijn.5

De definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’, oftewel Ultimate Beneficial Owner (UBO), is veralgemeniseerd en luidt als volgt:

‘natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.’6

Het houden van de uiteindelijke eigendom (inclusief economisch belang) of het hebb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. UBO

3. Pseudo-UBO

4. UBO kapitaalvennootschap

5. UBO personenvennootschap

6. UBO overige rechtspersonen

7. UBO Trust

8. UBO Kerkgenootschappen

9. UBO-register

10. Informatieplicht

11. Voorgestelde Terugmeldingsplicht

12. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. van Liere en mr. dr. B. Snijder-Kuipers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15145

Verder in 2018 nr.4

 Voorwoord - Het kabinetsstandpunt over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht

Het terrein waarop dit tijdschrift zich richt, is voortdurend in beweging. Dat blijkt ook uit de aanbieding aan de Tweede Kamer in mei van dit jaar van de kabinetsreactie op het ongevraagd advies v...

 Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte - De (verdergaande) medewerking door de overtreder als boeteverlagende omstandigheid in het financieel toezichtrecht

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche ...

 De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd - De vernieuwde Wwft

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) [2] tezamen met het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wwft 2018[3] en de gewijzigde Uitv...

 Feitelijk leidinggeven: groter strafrechtelijk risico voor een niet-uitvoerend bestuurder dan voor een commissaris?

Sinds 1 januari 2013 bevat ons vennootschapsrecht met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een wettelijke basis om een vennootschap te besturen door middel van de one-ti...

 Bon bini na Aruba

Welkom in Aruba! Na een lange vlucht en het wachten op de vele koffers tilden we de kinderen – die inmiddels bij de bagageband in slaap waren gevallen – op, de tropische buitenlucht in. Zodra we bu...