Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2018 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
E. Neve
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord - Het kabinetsstandpunt over de verhouding tussen bestuurs- en stra...

mr. R.M.J. de Rijck

Het terrein waarop dit tijdschrift zich richt, is voortdurend in beweging. Dat blijkt ook uit de aanbieding aan de Tweede Kamer in mei van dit jaar van de kabinetsreactie op het ongevraagd advies van de Raad van State van juli 2015 over de verhouding tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke sanctiestelsel. Tussen het advies en dit kabinetsstandpunt zit aanzienlijke tijd, maar het gaat nu eenmaal om een fundamenteel vraagstuk waarbij een groot aantal vakdepartementen is betrokken. Wat in het standpunt als eerste opvalt is dat afstand wordt genomen van het in 2008 ge&... ...lees meer

Artikel

Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte - De (verdergaande) medewerk...

mr. J.A. Zwinkels en mr. M. Altena1

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dienen deze medewerking te betrekken bij het bepalen van de boetehoogte. We zetten deze boeteverlagende omstandigheid af tegen de medewerkingsplicht van ondernemingen en natuurlijk personen die zich op de financiële markten begeven, waarna een uitstapje wordt gemaakt naar het mededingings- en strafrecht. We sluiten af met enkele bespiegelingen ... abonneren of dit artikel kopen.

De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd ...

mr. E. van Liere en mr. dr. B. Snijder-Kuipers1

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) [2] tezamen met het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wwft 2018[3] en de gewijzigde Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme[4] in werking getreden. Daarmee implementeerde de wetgever het eerste deel van de vierde anti-witwasrichtlijn.[5] De definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’, oftewel Ultimate Beneficial Owner (UBO... abonneren of dit artikel kopen.

Feitelijk leidinggeven: groter strafrechtelijk risico voor een niet-uitvoeren...

mr. C.H.M. van Mil1

Sinds 1 januari 2013 bevat ons vennootschapsrecht met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een wettelijke basis om een vennootschap te besturen door middel van de one-tier board.[2] In deze Angelsaksische, monistische bestuursstructuur bestaat er geen raad van commissarissen naast het bestuur, maar is er één orgaan, waarin uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders zitting hebben. De one-tier board heeft de afgelopen jaren gestaag aan terrein gewonnen in Nederland onder zowel grote internationale (zoals Unilever en Heineken Ho... abonneren of dit artikel kopen.

Bon bini na Aruba

mr. B.J. Schmitz1

Welkom in Aruba! Na een lange vlucht en het wachten op de vele koffers tilden we de kinderen – die inmiddels bij de bagageband in slaap waren gevallen – op, de tropische buitenlucht in. Zodra we buiten kwamen sloeg de hitte ons als een vochtige doek in het gezicht. Een mooie rit door Oranjestad verder kwamen we bepakt en bezakt aan in het hotel. Palmbomen, zwembaden, een schitterend strand en de ondergaande zon: het grote avontuur was begonnen. Na zo’n 8 jaar als strafrechtadvocaat werkzaam te zijn geweest, hoofdzakelijk in de ‘white collar crime’ praktijk, stapte ik eind 200... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel en mr.E.Z.PerezJurisprudentieGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5719 en 5635Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 juni 2018 in hoger beroep een mestmixbedrijf en haar directeur veroordeeld wegens (het feitelijke leidinggeven aan) overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Op 19 juni 2013 zijn, tijdens het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden in een afgesloten mestsilo, twee werknemers van het bedrij... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS