Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 4

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel en mr.E.Z.Perez

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5719 en 5635

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 juni 2018 in hoger beroep een mestmixbedrijf en haar directeur veroordeeld wegens (het feitelijke leidinggeven aan) overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Op 19 juni 2013 zijn, tijdens het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden in een afgesloten mestsilo, twee werknemers van het bedrijf en nog twee andere slachtoffers overleden als gevolg van blootstelling aan een te hoge concentratie waterstofsulfaat en thiosulfaat, al dan niet in combinatie met methaan. Kort gezegd werd aan de verdachten tenlastegelegd dat de risico’s van het schoonmaken van mestsilo’s niet waren vastgelegd in een RI&E, dat de werknemer die bezig was in de silo in strijd met bepalingen uit het Arbeidsomstandi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5719 en 5635

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1076

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1135

Financieel Strafrecht

Jurisprudentie

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1068

Literatuur

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL2018:4680 (Medeplegersboete notaris)

Rechtbank Noord-Nederland 12 juli 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2759

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879 (Niet voldoen suppletieplicht niet strafbaar)

Conclusie A-G IJzerman bij wijzing inkeerregime 12 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:688

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2472 (OM niet-ontvankelijk in de strafvervolging wegens misbruik van bevoegdheid)

Ontneming

Jurisprudentie

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:908

Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1011 en 1012

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1118

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1154

Toezichthouders

Wet- en regelgeving

Nieuws

Nieuwe Europese richtsnoeren voor het leidinggevend orgaan van banken, beleggingsondernemingen, marktexploitanten en DRSP’s

Alle IDD-wetgeving definitief

Externe deskundigen bij bestuurderstoetsingen

Aanvullende toelichting handhaving rapportages

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 30 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4303

Rechtbank Rotterdam 23 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4824

Rechtbank Rotterdam 5 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5236

Witwassen

Jurisprudentie

Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1179

Conclusie A-G P.C. Vegter 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:590

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Rechtbank Limburg 29 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3297

Overige actualiteiten

Stand van zaken (implementatie van) vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn

FIU jaaroverzicht 2017

Beleidsmonitor WODC over witwassen en terrorismefinanciering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15148

Verder in 2018 nr.4

 Voorwoord - Het kabinetsstandpunt over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht

Het terrein waarop dit tijdschrift zich richt, is voortdurend in beweging. Dat blijkt ook uit de aanbieding aan de Tweede Kamer in mei van dit jaar van de kabinetsreactie op het ongevraagd advies v...

 Verdisconteren van medewerking in de boetehoogte - De (verdergaande) medewerking door de overtreder als boeteverlagende omstandigheid in het financieel toezichtrecht

In deze bijdrage staat de mate waarin de overtreder meewerkt ‘bij de vaststelling van de overtreding’ als boeteverlagende omstandigheid centraal. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche ...

 De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd - De vernieuwde Wwft

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) [2] tezamen met het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wwft 2018[3] en de gewijzigde Uitv...

 Feitelijk leidinggeven: groter strafrechtelijk risico voor een niet-uitvoerend bestuurder dan voor een commissaris?

Sinds 1 januari 2013 bevat ons vennootschapsrecht met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een wettelijke basis om een vennootschap te besturen door middel van de one-ti...

 Bon bini na Aruba

Welkom in Aruba! Na een lange vlucht en het wachten op de vele koffers tilden we de kinderen – die inmiddels bij de bagageband in slaap waren gevallen – op, de tropische buitenlucht in. Zodra we bu...