Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 3

In het schemergebied van derdenwerking: het derdenbeding

prof. mr. H.N. Schelhaas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een overeenkomst geldt slechts tussen partijen. Dat is een helder uitgangspunt van het contractenrecht, voortvloeiende uit het beginsel van de partijautonomie.2 Partijen zijn autonoom in hun keuze om contracten te sluiten en kunnen slechts contractueel gebonden raken als zij dat zelf willen. Derden, dat wil zeggen partijen die niet betrokken waren bij het sluiten van de overeenkomst in kwestie,3 zijn daar dan ook in beginsel niet aan gebonden en kunnen daar evenmin rechten aan ontlenen. Dit wordt ook wel de relativiteit van de contractuele gebondenheid genoemd: een contract heeft geen absolute werking, maar werkt in beginsel slechts jegens contractspartijen.

Maar soms heeft een contract toch invloed op anderen dan de oorspronkelijk contracterende partijen. Dat wordt derdenwerking genoemd, en is het onderwerp van dit bijzondere nummer. Het derdenbeding, dat de mogelijkheid voor een derde biedt om toe te treden tot een overeenkomst waar hij oorspronke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Derdenwerking in het contractenrecht

3. De karakteristieken van het derdenbeding

3.1. Wat is een derdenbeding?

3.2. De werking van een derdenbeding

3.3. Voorbeelden uit de praktijk

3.4. Gaat het wel om derdenwerking?

4. Kwesties van uitleg

4.1. Uitleg van een derdenbeding

4.2. Wanneer is een beding een derdenbeding?

4.3. De uitleg van andere bepalingen uit de overeenkomst

4.4. Uitleg: kan en moet het anders?[40]

5. De consequentie van een tekortkoming door één der partijen

5.1. Algemeen

5.2. De consequenties van een tekortkoming door de promissor

5.3. De consequentie van een tekortkoming in de relatie tussen de oorspronkelijke contractspartijen

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. H.N. Schelhaas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15175

Verder in 2018 nr.3

 Ter visie – Een oproep voor meer principiële benadering van derdenwerking in het pensioenrecht

Voor u ligt een themanummer over derdenwerking. In deze ‘Ter visie’ pleit ik voor meer aandacht voor derdenwerking in het pensioenrecht. Hoewel pensioenrecht bij uitstek hét rechtsgebied is waar de...

 In het schemergebied van derdenwerking: het derdenbeding

Een overeenkomst geldt slechts tussen partijen. Dat is een helder uitgangspunt van het contractenrecht, voortvloeiende uit het beginsel van de partijautonomie.[2] Partijen zijn autonoom...

 Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst

Zodra sprake is van een situatie waarin de werkgever met een derde contracteert en dit een overeenkomst betreft die ook betrekking heeft op de werknemer, kan sprake zijn van afspraken d...

 De partner als derde bij de pensioenovereenkomst

De pensioenovereenkomst bevat hetgeen een werkgever en een werknemer overeenkomen betreffende pensioen.[2] Een van de wettelijke pensioenvormen is het partnerpensioen[3] ten behoeve van de partner ...

 De ‘derde’ en het medezeggenschapsrecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft betrekking op de relatie tussen de ondernemingsraad (OR) en de ondernemer (de natuurlijke- of rechtspersoon). Door toepassing van de WOR kunne...

 De rechtspositie van de functionaris in de financiële sector

Na de financiële crisis is een verscheidenheid aan normen via het financieel toezichtrecht ingevoerd met als rechtssubject de medewerkers, bestuurders en/of interne toezichthoude...