Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 12

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3125 (Bonte/Bonte) (TvAR 2018/5954)

E.H.M. Harbers

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. H.B.M. Duenk)

Met noot E.H.M. Harbers

Pachtovereenkomst. Ontbinding.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:377; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 6 onder f]

Ontbindingsvordering van ene tegen andere broer. Vanwege in het arrest genoemde feiten en omstandigheden rechtvaardigen de tekortkomingen van de pachter niet de ontbinding van de pachtovereenkomst, in het bijzonder kunnen de gebleken pachtachterstanden in de onderhavige rechtsverhouding de ontbinding niet dragen. De niet geoorloofde verrekening in 2015 is ook niet de druppel die de emmer nu doet overlopen. Van de door de pachter te betalen kosten van herziening wijst het hof enkele bedragen toe.

arrest van de pachtkamer

in de zaak van:

Luc Martha Edmond Bonte,

wonende te Beervelde (België),

appellant,

hierna: Luc Bonte,

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst. Ontbinding.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De beoordeling van het hoger beroep

6 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Harbers
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:3125
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15287

Verder in 2018 nr.12

 Urgenda: niet langer een witte raaf

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat.[1] Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van bro...

 De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

Bij de levering (verkrijging) van een perceel grond of een bouwkavel is het eigenlijk altijd de vraag of er overdrachtsbelasting of omzetbelasting (hierna btw) is verschuldigd. Per 1 januari 201...

 License to produce C12 H22 O11 (van bietenquotum naar LLB)

Daar waar de juridische discussie in agrarisch recht land zich heden ten dage bijna slechts toespitst op P2O5-rechten (fosfaat), is er in de akkerbouwgebieden een ander productierecht op de were...

 Registers jaargang 2018

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. E. Aarts Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: 169 dos, don’ts & who’s boss? H. van den Berg, De afschaffing van de landbouwreg...