Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 12

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4130 (Bloemsma/Bloemsma –Leegstra) (TvAR 2018/5956)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. H.B.M. Duenk)

Met noot D.W. Bruil

Bedrijfsmatige landbouw

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:312]

Gelet op alle feiten en omstandigheden in onderling verband bezien en met inachtneming van de geldende gezichtspunten oordeelt het hof dat de stelling van verpachtster dat geen sprake meer is van bedrijfsmatige landbouw, niet opgaat.

arrest van de pachtkamer in de zaak van

1. Lutske Bloemsma, wonende te Morra (gemeente Dongeradeel), 2. Antje Bloemsma, wonende te Beritsum (gemeente Menaldumadeel),

appellanten,

in eerste aanleg: eiseressen,

hierna: Bloemsma,

advocaat: mr. J.H. van Vliet,

tegen:

Jantje Bloemsma-Leegstra,

wonende te De Westereen (gemeente Dantumadeel),

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Bloemsma-Leegstra,

advocaat: mr. E.H.M. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Bedrijfsmatige landbouw

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het hoger beroep

5 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:4130
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15289

Verder in 2018 nr.12

 Urgenda: niet langer een witte raaf

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat.[1] Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van bro...

 De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

Bij de levering (verkrijging) van een perceel grond of een bouwkavel is het eigenlijk altijd de vraag of er overdrachtsbelasting of omzetbelasting (hierna btw) is verschuldigd. Per 1 januari 201...

 License to produce C12 H22 O11 (van bietenquotum naar LLB)

Daar waar de juridische discussie in agrarisch recht land zich heden ten dage bijna slechts toespitst op P2O5-rechten (fosfaat), is er in de akkerbouwgebieden een ander productierecht op de were...

 Registers jaargang 2018

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. E. Aarts Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: 169 dos, don’ts & who’s boss? H. van den Berg, De afschaffing van de landbouwreg...