Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 12

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2018:519 (melkveefosfaatreferentie) (TvAR 2018/5958)

H.A. Verbakel – van Bommel

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. R.W. L. Koopmans, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)

Met noot H.A. Verbakel – van Bommel

Melkveefosfaatreferentie. Geen strijd met artikel 1 EP.

[Meststoffenwet, art. 38; Het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP), art. 1]

De melkveehouder heeft onvoldoende aangetoond en inzichtelijk gemaakt dat op 12 december 2013 sprake was van onomkeerbare uitbreidingsinvesteringen en dat deze een individuele buitensporige last vormen. Geen strijd met artikel 1 EP. Beroep ongegrond.

uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen

Melkveebedrijf [naam] V.O.F., te [plaats] , appellante

(gemachtigde: mr. ing. A.N.M. van Bavel),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigde: mr. A.H. Spriensma-Heringa).

Procesverloop

Bij besluit van 27 februari 2015...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Melkveefosfaatreferentie. Geen strijd met artikel 1 EP.

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
H.A. Verbakel – van Bommel
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2018:519
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15291

Verder in 2018 nr.12

 Urgenda: niet langer een witte raaf

Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag het opzienbarende arrest gewezen in de Urgenda-zaak over het klimaat.[1] Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig door verdere reductie van bro...

 De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting?

Bij de levering (verkrijging) van een perceel grond of een bouwkavel is het eigenlijk altijd de vraag of er overdrachtsbelasting of omzetbelasting (hierna btw) is verschuldigd. Per 1 januari 201...

 License to produce C12 H22 O11 (van bietenquotum naar LLB)

Daar waar de juridische discussie in agrarisch recht land zich heden ten dage bijna slechts toespitst op P2O5-rechten (fosfaat), is er in de akkerbouwgebieden een ander productierecht op de were...

 Registers jaargang 2018

I. ArtikelenAuteur Titel Paginamr. E. Aarts Participatie in duurzame-energieprojecten op agrarische grond: 169 dos, don’ts & who’s boss? H. van den Berg, De afschaffing van de landbouwreg...