Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 6

Hof Amsterdam, 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2580 ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. c.s. / N.V. SPORT, RECREATIE EN ONDERWIJSVOORZIENINGEN c.s. (TvHB 2018/21)

P. Jahan en A. van der Hilst

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot P. Jahan en A. van der Hilst

Hoger beroep van Rb. Midden-Nederland 12 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3498

Geen beroep in cassatie ingesteld

Samenvatting

Gebrekenregeling, exoneraties, brand in Armandomuseum

Het gehuurde is bij de huurder in gebruik als museum totdat dit door een grote brand wordt verwoest. De brand wordt veroorzaakt door werkzaamheden van een door de verhuurder ingeschakelde loodgieter aan de dakgoot van het gehuurde. Bij deze brand gaat een groot aantal kunstwerken verloren, niet alleen van de huurder zelf, maar ook werken die hij in bruikleen had. De schade valt onder een door de huurder afgesloten verzekering. Nadat de verzekeraars uitkeringen hadden gedaan aan de huurder, proberen zij in de onderhavige procedure hun schade te verhalen op de verhuurder en de loodgieter. In eerste aanleg zijn deze vorderingen (grotendeels) afgewezen, waarna de verzekeraars in hoger beroep zijn gegaan. In hoger be...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoger beroep van Rb. Midden-Nederland 12 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3498

Geen beroep in cassatie ingesteld

Samenvatting

Gebrekenregeling, exoneraties, brand in Armandomuseum

Gerechtshof

3 Beoordeling

Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
P. Jahan en A. van der Hilst
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2018:2580
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15313

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd congres 'Huurrecht Actualiteiten, van privacy tot blockchain.' Er werden interessante presentaties gegeven door de drie uitgenodigde keynote speakers, tij...

 Workshop 1: Kwalificatie van de huur van bedrijfsruimte

Wat hebben een bungalowpark en raamprostitutie met elkaar gemeen? Op het eerste oog niet veel; betaalde seks en familievakantiebestemmingen zijn over het algemeen (gelukkig) ver van elkaar verwi...

 Workshop 2: Franchise en goedkeuring afwijkende bedingen

In workshop 2 van het TvHB congres kwamen de onderwerpen `franchise’ en `goedkeuring van afwijkende bedingen’ aan de orde. Dit mede naar aanleiding van de actualisering van het Handboek...

 Workshop 3: Zekerheden in faillissement

Op 11 oktober 2018 vond de conferentie ‘Huurrecht actualiteiten van Privacy tot Blockchain’ plaats. Tijdens deze conferentie verzorgde ik samen met Derk van Geel[2] de workshop ‘Zekerheden in fa...

 Workshop 4: Beëindiging van huurovereenkomsten - Voorwaardelijkheid in rechterlijke uitspraken en het effect van het uitdrukkelijk van toepassing verklaren van het 290-regime op een 230a-overeenkomst

Op 11 oktober 2018 heeft de door de redactie en uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte georganiseerde conferentie 'Huurrecht actualiteiten, van Privacy tot Blockchain' plaats...

 Workshop 5: De gebrekenregeling

Tijdens onze twee workshops zijn wij ingegaan op een aantal onderwerpen uit de gebrekenregeling waar ons inziens nog verschillend over gedacht kan worden. In dit artikel geven wij hier een samen...

 Blockchain en huurrecht

De oorsprong van de blockchaintechnologie is gelegen in de wens om op een veilige manier alternatief geld (‘peer to peer electronic cash’ ofwel ‘cryptocurrencies’) te creëren. Daarmee zou het mo...