Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 6

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7133 Met noot van E.H.H. Schelhaas (TvHB 2018/23)

Th.S.M. Fraai

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van Th.S.M. Fraai

Samenvatting

Tekortkoming, huurprijs, partij, ontzeggen toegang, vervangen sloten

De huurder huurt een bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW van de verhuurder. Op enig moment heeft de huurder een betalingsachterstand laten ontstaan. De verhuurder heeft daarop besloten de huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen door het slot van het gehuurde te vervangen. De verhuurder heeft in conventie betaling door de huurder gevorderd van de achterstallige huur te vermeerderen met onder meer de contractuele boete, ook voor de periode waarin de huurder geen toegang had tot het gehuurde. In reconventie heeft de huurder gevorderd dat de verhuurder wordt veroordeeld tot de betaling van de door de huurder – vanwege de ontzegging van de toegang – geleden schade. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering van de verhuurder toegewezen. Het betoog van de huurder dat hij over de periode dat hij geen toegang tot het gehuurde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Tekortkoming, huurprijs, partij, ontzeggen toegang, vervangen sloten

Gerechtshof

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

7 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
Th.S.M. Fraai
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:7133
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15315

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd congres 'Huurrecht Actualiteiten, van privacy tot blockchain.' Er werden interessante presentaties gegeven door de drie uitgenodigde keynote speakers, tij...

 Workshop 1: Kwalificatie van de huur van bedrijfsruimte

Wat hebben een bungalowpark en raamprostitutie met elkaar gemeen? Op het eerste oog niet veel; betaalde seks en familievakantiebestemmingen zijn over het algemeen (gelukkig) ver van elkaar verwi...

 Workshop 2: Franchise en goedkeuring afwijkende bedingen

In workshop 2 van het TvHB congres kwamen de onderwerpen `franchise’ en `goedkeuring van afwijkende bedingen’ aan de orde. Dit mede naar aanleiding van de actualisering van het Handboek...

 Workshop 3: Zekerheden in faillissement

Op 11 oktober 2018 vond de conferentie ‘Huurrecht actualiteiten van Privacy tot Blockchain’ plaats. Tijdens deze conferentie verzorgde ik samen met Derk van Geel[2] de workshop ‘Zekerheden in fa...

 Workshop 4: Beëindiging van huurovereenkomsten - Voorwaardelijkheid in rechterlijke uitspraken en het effect van het uitdrukkelijk van toepassing verklaren van het 290-regime op een 230a-overeenkomst

Op 11 oktober 2018 heeft de door de redactie en uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte georganiseerde conferentie 'Huurrecht actualiteiten, van Privacy tot Blockchain' plaats...

 Workshop 5: De gebrekenregeling

Tijdens onze twee workshops zijn wij ingegaan op een aantal onderwerpen uit de gebrekenregeling waar ons inziens nog verschillend over gedacht kan worden. In dit artikel geven wij hier een samen...

 Blockchain en huurrecht

De oorsprong van de blockchaintechnologie is gelegen in de wens om op een veilige manier alternatief geld (‘peer to peer electronic cash’ ofwel ‘cryptocurrencies’) te creëren. Daarmee zou het mo...