Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 1

Overzicht rechtspraak november en december 2018 en januari 2019

mr. J. Wind

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rechtbank Rotterdam 1 november 2018,
ECLI:NL:RBROT:2018:10921

In het faillissement van X BV heeft de curator H BV in rechte betrokken, vanwege een al enige jaren voor de faillietverklaring ontstaan dispuut over de uitvoering van een aannemingsovereenkomst en verrichte meerwerkzaamheden. De curator is van oordeel dat H BV € 2,5 mio. aan de boedel moet betalen.

Bij brief van 16 mei 2018 heeft de curator de rechter-commissaris bericht dat H BV heeft ingestemd met een voorstel tot betaling van (ruim) € 1,3 mio. Dat voorstel zou in een vaststellingsovereenkomst moeten worden uitgewerkt, zulks na afstemming met een aandeelhouder en een voormalig bestuurder, die zich (beide; JW) tegen de schikking verzetten.

Op 12 juli 2018 heeft er informeel overleg plaatsgevonden van de rechter-commissaris met de curator, de hiervoor bedoelde aandeelhouder en voormalig bestuurder. Tijdens dat overleg is er overeenstemming b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15386

Verder in 2019 nr.1

 Eigen aangifte faillietverklaring kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW - Annotatie Hoge Raad d.d. 21 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2370

Eerder schreef ik in dit tijdschrift (TvCu 2017, nr. 5/6, p. 178) een annotatie bij de hofuitspraak die vooraf ging aan het hier te bespreken arrest van de Hoge Raad. Het betreft een ...

 De (stil) verpande vordering, hoe zat het ook alweer?

In bijna elk faillissement komt u het wel tegen: vorderingen van de schuldenaar op derden die (stil) verpand zijn aan banken, financieringsmaatschappijen of andere financiers. In de wet en (rece...

 Het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders; een drempel voor of bewijs van paulianeus handelen?

Het Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (hierna: het ‘Voorontwerp’) betreft, evenals art. 2:381 lid 3 BW, (onder meer) transacties me...

 Enige beschouwingen naar aanleiding van Schepel en Miedema q.q./Rabobank - Hoge Raad 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189

Het hiervoor afgedrukte arrest is een voorbeeld van rechtersrecht. De rechtsregel die de Hoge Raad ‘vindt’ staat nergens in de wet maar wordt door de Hoge Raad afgeleid uit het systeem ...

 Overzicht rechtspraak november en december 2018 en januari 2019

Rechtbank Rotterdam 1 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10921In het faillissement van X BV heeft de curator H BV in rechte betrokken, vanwege een al enige jaren voor de faillietverklaring ontstaan ...