Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 12

Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

mr. E. Kempenaar en mr. L.S. Engelen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verordening die beogen de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen te faciliteren.2 Voornoemde Richtlijn3 en Verordening4 zijn inmiddels, per 1 augustus 2019, in werking getreden en zullen (grotendeels) per 2 augustus 2021 van kracht worden.5

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van de Richtlijn en Verordening en de belangrijkste wijzigingen die deze introduceren ten opzichte van het huidige regime. Wij richten ons daarbij uitsluitend op de impact die de Richtlijn en Verordening zullen hebben op het huidige AIFMD6 -regime en zullen het icbe7 -regime buiten beschouwing laten.

2. Behoefte aan duidelijkheid en harmonisatie

De AIFMD voorziet reeds in een Europees ‘paspoort’-regime dat het mogelijk maakt voor vergunning...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Behoefte aan duidelijkheid en harmonisatie

3. Reikwijdte en inwerkingtreding

4. Wijzigingen op grond van de Richtlijn

4.1. Harmonisatie van de ‘pre-marketing’ definitie

4.2. Harmonisatie van het de-notificatie regime

4.3. Overige wijzigingen

5. Wijzigingen op grond van de Verordening

5.1. Marketinguitingen

5.2. Toezichtkosten

6. Wijzigingen voor EuVECA en EuSEF beheerders

7. Afsluitende overwegingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Kempenaar en mr. L.S. Engelen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15847

Verder in 2019 nr.12

 Streng, strenger, strengst

DNB is een strenge toezichthouder. Dat is altijd zo geweest. Er kan verschillend gedacht worden over de mate waarin de Nederlandse samenleving daar de vruchten van heeft geplukt. Op die vraag wordt...

 Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verord...

 Kwalificatie van crypto-assets als effect

De juridische kwalificatie van crypto-assets is niet zonder meer duidelijk doordat zij diverse verschijningsvormen aannemen. Dit artikel gaat in op de vraag wanneer crypto-assets zijn aan te mer...

 De seniorenhypotheek: juridische aandachtspunten

Bij de ‘seniorenhypotheek’ wordt een bedrag geleend op basis van de (over)waarde van de woning. Deze hypotheekvorm kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die de waarde van hun huis w...

 Rondom het Nieuws - Ervaringen met kostentransparantie en provisies onder MiFID II

Op 3 januari 2020 is het alweer twee jaar geleden dat marktpartijen en toezichthouders voor het eerst aan de nieuwe regels van MiFID II[2] moesten voldoen. Dat betekent dat het in de systematiek...