Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 12

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

 • Op 3 oktober 2019 is het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, 310). In de Bijlage Indicatorenlijst bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn indicatoren opgenomen op basis waarvan transacties als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt. Het gaat hierbij om één subjectieve en meerdere objectieve indicatoren. Eén van de objectieve indicatoren bepaalt dat instellingen transacties dienen te melden van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland. Deze objectieve indicator komt nu met het wijzigingsbesluit te vervallen. Het Besluit is op 18 oktober 2019 in werking getreden (

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  Wet- en regelgeving nationaal

  Ministerie van Financiën

  Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

  Overig nationaal

  Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  AFM reageert op consultatie Commissie Toekomst Accountancysector

  AFM publiceert handvatten voor accountantsorganisaties bij toepassing SIRA

  AFM publiceert analyse inzake het verstrekken van wettelijk verplichte informatie

  Laura van Geest nieuwe voorzitter AFM

  AFM publiceert Trendzicht 2020

  De Nederlandsche Bank

  DNBulletins

  Nieuwsbrief Verzekeren

  Nieuwsbrief Banken

  Nieuwsbrief Pensioenen

  Nieuwsbrief Vermogensbeheerders

  DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

  Aanhoudend lage rente belangrijkste risico voor financiële stabiliteit

  A sustainable and responsible investment guide for central banks’ portfolio management

  Ministerie van Financiën

  Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  Toezichthouderregeling over risicoweging hypothecaire leningen

  Reactie op Eindrapport werkgroep kapitaalmarktunie

  Reacties op voorstellen aanpak witwassen en terrorismefinanciering

  Nadere memorie van antwoord implementatiewet richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

  Beantwoording Kamervragen over Europees depositoverzekeringsstelsel

  Nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag UBO-register

  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

  NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

  Verbond van Verzekeraars (VvV)

  Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

  Zorgen over ontbreken clearing regels na Brexit

  Pensioenfederatie

  Pensioenverlagingen vanaf volgend jaar bijna onontkoombaar

  Resultaten VBDO benchmark pensioenfondsen 2019 bekend

  European developments[1]

  European legislation and regulation

  Council implementing decision on the appointment of the vice-chair of the supervisory board of the European Central Bank

  Decisions of the EEA Joint Committee on amending the EEA Agreement

  Council of the European Union (Council)

  Council invites COREPER to approve the draft regulation with regard to CCPs

  Council adopts draft Whistleblower Directive

  Council adopts new clearing house rules by amending EMIR

  European Commission (EC)

  EC publishes draft delegated regulation amending the ESEF Regulation

  EC starts initiative to amend the CRR and CRD IV

  EC publishes draft delegated regulation supplementing Regulation (EU) 2017/2402

  EC consults on the alternative standardised approach for market risk

  Other European Developments

  European Central Bank (ECB)

  ECB published a guide to internal models

  ECB published a risk assessment for 2020 for banking supervision

  ECB published list of SSM Supervisory Priorities in 2020

  ECB published statistics on supervisory banking

  ECB decision on the remuneration of holdings of excess reserves and of certain deposits

  ECB publishes guideline amending guideline on TARGET2

  European Banking Authority (EBA)

  EBA publishes reports on the regular Basel III capital monitoring and an update on the compliance of EU banks with liquidity measures

  EBA publishes work programme for 2020

  EBA answers question on applicability of exemption under RTS Article 11 for payee's PSPs (acquirers)

  EBA publishes a consultation on changes to the key information document for PRIIPs

  EBA launches consultation on guidelines on the application of the structural FX provision

  EBA consults on supervisory reporting changes related to CRR2 and Backstop Regulation (Framework 3.0)

  EBA launches consultation on comprehensive Pillar 3 disclosures

  EBA publishes Opinion on the deadline and process for completing the migration to strong customer authentication (SCA) for e-commerce card-based payment transactions

  EBA publishes Opinion on disclosure to consumers buying financial services through digital channels

  EBA publishes Opinion on the regulatory treatment of securitisations of non-performing exposures

  EBA publishes opinion proposing to further strengthen depositor protection in the EU

  European Securities and Markets Authority (ESMA)

  ESMA launches call for evidence on effects of product intervention measures

  ESMA published Q&As on CSDR

  ESMA published updated Q&As on data reporting under EMIR

  ESMA published a consultation paper on commercial terms for providing client clearing services under EMIR

  ESMA published a consultation paper on the provisions of the MAR

  ESMA published updated Q&A's on investor protection issues

  ESMA published a statement establishing a Public Register for the trading obligation for derivatives under MiFIR

  ESMA launches a consultation on MiFIR alignment following the introduction of EMIR Refit

  ESMA published an opinion on the application of pre-trade transparency and price determination in frequent batch auctions

  ESMA updates Q&A on MiFIR data reporting

  ESMA published final report on CSDR guidelines on standardised procedures and messaging protocols

  ESMA adopted MAR standards on supervisory cooperation

  ESMA published annual report on the application of waivers and deferrals under MiFIR

  ESMA published an overview of technical standards

  ESMA updates ESMA Guidelines overview

  ESMA publishes overview compliance with guidelines

  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

  EIOPA issues opinion on sustainability within Solvency II

  EIOPA launches field test on revised and new templates under Solvency II reporting and disclosure review 2020

  EIOPA’s Single Programming Document 2020-2022 with Annual Work Programme 2020

  EIOPA consults on technical advice for the 2020 review of Solvency II

  Single Resolution Board (SRB)

  SRB launches consultation on resolvability document

  SRB publishes 2020 work programme

  International developments

  Basel Committee on Banking Supervision (BIS)

  Seventeenth progress report on adoption of the Basel regulatory framework

  Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI)

  CPMI publishes a report on governance framework for key OTC derivatives data elements

  Financial Action Task Force (FATF)

  FATF publishes best practices on beneficial ownership for legal persons

  FATF publishes public consultation on draft guidance on digital identity

  Financial Stability Board (FSB)

  FSB publishes UPI governance arrangements

  FSB publishes annual report on implementation and effects of financial regulatory reforms

  International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

  IOSCO publishes Framework to help members enhance investor education initiatives

  International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

  ISDA publishes report on results of consultation on benchmark fallbacks

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15850

Verder in 2019 nr.12

 Streng, strenger, strengst

DNB is een strenge toezichthouder. Dat is altijd zo geweest. Er kan verschillend gedacht worden over de mate waarin de Nederlandse samenleving daar de vruchten van heeft geplukt. Op die vraag wordt...

 Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verord...

 Kwalificatie van crypto-assets als effect

De juridische kwalificatie van crypto-assets is niet zonder meer duidelijk doordat zij diverse verschijningsvormen aannemen. Dit artikel gaat in op de vraag wanneer crypto-assets zijn aan te mer...

 De seniorenhypotheek: juridische aandachtspunten

Bij de ‘seniorenhypotheek’ wordt een bedrag geleend op basis van de (over)waarde van de woning. Deze hypotheekvorm kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die de waarde van hun huis w...

 Rondom het Nieuws - Ervaringen met kostentransparantie en provisies onder MiFID II

Op 3 januari 2020 is het alweer twee jaar geleden dat marktpartijen en toezichthouders voor het eerst aan de nieuwe regels van MiFID II[2] moesten voldoen. Dat betekent dat het in de systematiek...