Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 12

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen,
mr. T.B. Klerks en mr. N. Dekker1

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

15 oktober 2019

ECLI:NL:CBB:2019:498

Appellante / Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’)

Inzake: afwijzing aanvraag vergunning op grond van art. 2:65 Wft; betrouwbaarheid en geschiktheid beleidsbepalers - CR

Appellante heeft op 16 oktober 2013 een vergunning voor het beheren van een beleggingsinstelling aangevraagd op grond van art. 2:65 Wft. De beoogde beleidsbepalers van Appellante hebben het 'Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek' van de AFM ingevuld en daarbij alle vragen over antecedenten met 'nee' beantwoord. Bij besluit van 11 juni 2015 (het primaire besluit) heeft de AFM de vergunningaanvraag afgewezen, omdat Appellante niet aan de vergunningvereisten als...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

15 oktober 2019

ECLI:NL:CBB:2019:498

Appellante / Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’)

Inzake: afwijzing aanvraag vergunning op grond van art. 2:65 Wft; betrouwbaarheid en geschiktheid beleidsbepalers - CR

Gerechtshoven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

1 oktober 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:8003

(Appellanten / F. Van Lanschot Bankiers N.V. (‘Van Lanschot’))

Inzake: geen sprake van (schade door) overkreditering in geval van herfinanciering – TK

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

1 oktober 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:846

(Appellant / Stichting Kredietbank Nederland (‘Kredietbank’))

Inzake: verplichting tot het verstrekken van krediet – ND

Rechtbanken

Rechtbank Amsterdam

2 oktober 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:8468

(Eiseres / ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN’))

Inzake: schending zorgplicht bank; renteverwachting en -toezegging – RS

Rechtbank Amsterdam

9 oktober 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:7458

(Palmenkwekerij Forsteriana B.V. (‘Forsteriana’) / ING Bank N.V. (‘ING’))

Inzake: ING hoeft de vergoeding van ruim EUR 108.000 die een van haar klanten heeft betaald voor het vervroegd aflossen van een krediet, niet terug te betalen – SU

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15852

Verder in 2019 nr.12

 Streng, strenger, strengst

DNB is een strenge toezichthouder. Dat is altijd zo geweest. Er kan verschillend gedacht worden over de mate waarin de Nederlandse samenleving daar de vruchten van heeft geplukt. Op die vraag wordt...

 Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een meeromvattend pakket maatregelen ter verdieping van de kapitaalmarktunie, voorstellen voor een richtlijn en verord...

 Kwalificatie van crypto-assets als effect

De juridische kwalificatie van crypto-assets is niet zonder meer duidelijk doordat zij diverse verschijningsvormen aannemen. Dit artikel gaat in op de vraag wanneer crypto-assets zijn aan te mer...

 De seniorenhypotheek: juridische aandachtspunten

Bij de ‘seniorenhypotheek’ wordt een bedrag geleend op basis van de (over)waarde van de woning. Deze hypotheekvorm kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die de waarde van hun huis w...

 Rondom het Nieuws - Ervaringen met kostentransparantie en provisies onder MiFID II

Op 3 januari 2020 is het alweer twee jaar geleden dat marktpartijen en toezichthouders voor het eerst aan de nieuwe regels van MiFID II[2] moesten voldoen. Dat betekent dat het in de systematiek...