Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 6

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-18: ‘Ontwerp-richtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ – ABS

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv)2 nieuwe definities (en toelichtingen daarop) opgenomen voor onderhoud en verbetering en voor de verwerking daarvan. De RJ stelt naar aanleiding daarvan een aantal wijzigingen voor in hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’. De voorgestelde wijzigingen zijn van kracht voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 en bij eerdere toepassing in het verslagjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2019. In dat laatste geval geldt dat alinea 505 van kracht is voor het verslagjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2019. De commentaarperiode liep tot en met 31 december 2019.

RJ-Uiting 2019-17: ‘Overwegingen bij de invloed van de IBOR-re...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-18: ‘Ontwerp-richtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ – ABS

RJ-Uiting 2019-17: ‘Overwegingen bij de invloed van de IBOR-reform op hedge-accounting’– ABS

RJ-Uiting 2019-16: ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’ – ABS

RJ-Uiting 2019-15: ‘Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’ – ABS

Consultatie Wet plan van aanpak witwassen – ABS

Resultaten themaonderzoek AFM naar toepassing van nieuwe verslaggevingsregels in 2019 – ABS

Uitspraken van de Accountantskamer van 16 december 2019, 18/276, 18/277 ECLI:NL:TACAKN:2019:84 en 18/328 Wtra AK, ECLI:NL:TACAKN:2019:83 – ABS

Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 10 december 2019, ECLI:NL:CBB:2019:656 – ABS

Actualiteiten internationaal

IASB: Exposure draft general presentation and disclosure – CC

Europese Commissie: green deal en verslaggeving – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15941

Verder in 2019 nr.6

 Gap analysis: welke bijdrage levert het interim rapport van de CTA aan het fraudedebat?

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober 2019 haar voorlopige bevindingen door middel van een interim rapport ter consultatie gepubliceerd.[2] De CTA ziet aan fraudegerelate...

 Accountant en fraude: hanteren professioneel-kritische instelling cruciaal

De auteurs bespreken, aan de hand van wet- en regelgeving alsmede jurisprudentie, wat van een accountant bij de controle van de jaarrekening kan worden verwacht in het kader van fraude en d...

 De rol van bestuurders en commissarissen bij het voorkomen en ontdekken van fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij bestuurders en commissarissen van de onderneming. In dit artikel wordt betoogd dat in dat kader een inhaal...

 Onduidelijke en complexe regelgeving voor een accountant die met fraude wordt geconfronteerd

Fraude is voor accountants een belangrijk aandachtspunt bij de controle van een jaarrekening. Mede naar aanleiding van (fraude)schandalen die zich hebben voorgedaan (waarbij de accounta...

 Brengt de fraudesignalerende taak van de accountant cruciale waarborgen in ons strafproces in gevaar?

De druk op de accountants(organisaties) neemt toe als het gaat om de fraudesignalerende taak van de accountant. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is dat accountants(organisaties) buitengewoon i...

 Verslag van ZIFO-debatmiddag ‘Accountants- aansprakelijkheid’

Over de rol van controlerend accountants bij fraude en de (dis)continuïteit van ondernemingen is de laatste tijd veel te doen. In de pers verschijnen berichten waarin kritiek wordt geui...

 Tuchtrecht: een getrouw beeld van fraude - Verzamelnoot bij de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 21 juli 2016 (16/107), de Accountantskamer van 13 juni 2014 (13/2940) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 juni 2019 (18/1553 en 18/1554)

Mede vanwege de (vermeende) poortwachtersfunctie van de accountant wordt de accountant in het maatschappelijk verkeer steeds vaker gezien als sleutelfiguur bij het voorkomen, beperken e...