Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 2

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:573 (X/staat) (TvAR 2020/8016)

H.A. van Bommel

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. J.A.M. van den Berk, mr. E. Eggeraat en mr. W.C.E. Winfield)

Met noot H.A. van Bommel

Betalingsrechten

[Verordening (EU) nr. 73/2009, art. 343, lid 1; Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 7:12 lid 1, art. 8:74],

Geen gebruikstitel voor percelen; pacht niet op naam van appellante; mondelinge overeenkomst niet voldoende.

uitspraak van de meervoudige kamer van 12 november 2019 in de zaak tussen

[naam 1] v.o.f., te [plaats] , appellante

(gemachtigde: mr. J.J. Borst),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigde: mr. C. Cromheecke).

Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder de bedrijfstoeslag van appellante voor het jaar 2013 op grond van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (de Regeling) opnieuw vastgesteld.

Bij besluit van 10 oktober 2017 (het bestreden besluit) heeft verweer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Betalingsrechten

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
H.A. van Bommel
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2019:573
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15999

Verder in 2020 nr.2

 PFAS en pacht

Stoffen die vrijkomen bij de agrarische productie zorgen voor toenemende beperkingen voor agrarische ondernemingen. Blijkt eerst de hele melkveesector getroffen te worden door overschrijding van he...

 Openbaarheid van bestuur; gebruiker, behandelaar en ‘lijdend voorwerp’ nader beschouwd

De Wet openbaarheid van bestuur vormt geregeld aanleiding voor juridische procedures, krantenberichten en vermoeid kijkende ambtenaren. De Wob kennen we sinds 1 mei 1980. De huidige ver...

 Eerlijk duurt het langst

De regulering ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselketen verbiedt een aantal handelswijzen. Deze oneerlijke handelswijzen ontspringen uit de afhankelijkheid...