Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 2

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (VvE c.s./Gemeente Bloemendaal) (TvAR 2020/8017)

W.J.E Van der Werf

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.A. Streefkerk, A.M.J. van Buchem-Spapens, M.V. Polak, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh)

Met noot W.J.E Van der Werf

Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde.

[Burgerlijk Wetboek, art. 5:87 lid 2 en lid 3, art. 5:116 lid 5 en lid 6]

Zakenrecht. Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? 

Arrest In de zaak van

1. [de VvE],

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ BLOEMENDAAL B.V.,

gevestigd te Overveen,

3. HANDELS- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ NIEUWEZIJDS B.V.,

gevestigd te Haarlem,

4. GOVERNANCE AND COMPLIANCE B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

5. [eiser 5],

wonende te [woonplaats],

6. [eiser 6],

wonende te [woonplaats],

7. [eiser 7],

wonende te [woonplaats]...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde.

1. Procesverloop

2. Uitgangspunten en feiten

3. Beoordeling van het middel

4. Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
W.J.E Van der Werf
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2019:1578
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16000

Verder in 2020 nr.2

 PFAS en pacht

Stoffen die vrijkomen bij de agrarische productie zorgen voor toenemende beperkingen voor agrarische ondernemingen. Blijkt eerst de hele melkveesector getroffen te worden door overschrijding van he...

 Openbaarheid van bestuur; gebruiker, behandelaar en ‘lijdend voorwerp’ nader beschouwd

De Wet openbaarheid van bestuur vormt geregeld aanleiding voor juridische procedures, krantenberichten en vermoeid kijkende ambtenaren. De Wob kennen we sinds 1 mei 1980. De huidige ver...

 Eerlijk duurt het langst

De regulering ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselketen verbiedt een aantal handelswijzen. Deze oneerlijke handelswijzen ontspringen uit de afhankelijkheid...