Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 1

Wanbetaling door een erfpachter

mr. J.W.A. Hockx1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Aanleiding en conclusie

1.1. Aanleiding

Op 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad2 over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een appartementsrecht aan de eigenaar wordt toegewezen wegens wanbetaling van de canon voor dat appartementsrecht door de appartementseigenaar. Genoeg aanleiding om in deze bijdrage nog eens stil te staan bij een aantal aspecten van de opzegging door de eigenaar van een recht van erfpacht wegens wanprestatie, met name wanbetaling, door de erfpachter en hoe dat werkt bij een in appartementsrechten gesplitst recht van erfpacht. De relevante erfpachtbepalingen gelden ook voor een zelfstandig recht van opstal (art. 5:104 lid 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)). Ik zal het in deze bijdrage in het algemeen alleen hebben over het recht van erfpacht. Daar kan dus ook voor gelezen worden recht van opstal (tenzij anders vermeld).

1.2. Conclusie

De eigenaar kan het recht va...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding en conclusie

1.1. Aanleiding

1.2. Conclusie

2. De wanprestatie die kan leiden tot opzegging

2.1. Verzuim betaling canon

2.2. Canon bij in appartementsrechten gesplitst recht van erfpacht

3. Vergoeding na opzegging wegens wanprestatie

3.1. Vergoeding van de waarde van het recht van erfpacht of het appartementsrecht

3.2. Vaststelling waarde

3.3. Executiewaarde

3.4. Waardebepalingsclausule in erfpachtbepalingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.W.A. Hockx1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16197

Verder in 2020 nr.1

 Wanbetaling door een erfpachter

1. Aanleiding en conclusie1.1. AanleidingOp 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad[2] over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een app...

 Drijvende zonneparken – juridische verankering

1. Opkomst van drijvende zonneparkenZonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste ...

 Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 - Vervanging van een mandelige coniferenhaag die al 25 jaar dienstdeed als erfafscheiding door een mandelige scheidsmuur

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘...