Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 1

Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 - Vervanging van een mandelige coniferenhaag die al 25 jaar dienstdeed als erfafscheiding door een mandelige scheidsmuur

mr. S.E. Bruynsteen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘muur’ in de zin van art. 5:43 BW en tevens dat de eigenaar van een buurperceel op grond van art. 5:49 BW medewerking aan het verwijderen van een coniferenhaag gevolgd door het plaatsen van en meebetalen aan een mandelige scheidsmuur kan vorderen.2 Het arrest is wat mij betreft interessant omdat een dergelijk burenconflict niet vaak tot aan de Hoge Raad uitgevochten wordt.

2. De feiten

2.1. Verloop van de feiten

X en Y zijn buren. Y is sinds 1991 eigenaar van zijn perceel en X is sinds 2000 eigenaar van het naastgelegen perceel. Op de erfgrens van deze percelen staat al 25 jaar een coniferenhaag. X wenst de coniferenhaag te vervangen door een muur.

X vordert dat Y veroordeeld wordt om primair de coniferenhaag te verwijderen en subsidiair te gedogen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De feiten

2.1. Verloop van de feiten

3. Wettelijk kader

3.1. Wettelijk kader

3.2. Overwegingen van het Hof

3.3. Overwegingen van de Hoge Raad

4. Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.E. Bruynsteen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16199

Verder in 2020 nr.1

 Wanbetaling door een erfpachter

1. Aanleiding en conclusie1.1. AanleidingOp 11 oktober 2019 oordeelde de Hoge Raad[2] over een waardebepalingsclausule in een erfpachtakte voor het geval na splitsing in appartementsrechten een app...

 Drijvende zonneparken – juridische verankering

1. Opkomst van drijvende zonneparkenZonne- en windenergie vormen een belangrijk onderdeel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Grootschalige zonneparken op land en op daken (deze laatste ...

 Annotatie bij arrest van de Hoge Raad der Nederlanden ECLI:NL:HR:2019:1907 - Vervanging van een mandelige coniferenhaag die al 25 jaar dienstdeed als erfafscheiding door een mandelige scheidsmuur

In deze annotatie zal het arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 worden besproken. In dit arrest wordt overwogen dat een mandelige coniferenhaag niet kan worden beschouwd als een ‘...