Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 5

Tekent u op de digitale stippellijn - Online contracteren in het schemergebied van voldoende betrouwbare elektronische handtekeningen

mr. K. Konings1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De maatregelen tegen COVID-19 hebben voor een beweging van offline naar online gezorgd. Via het internet wordt nu meer thuis gewerkt, wordt meer onderwijs verzorgd en worden meer zaken gedaan. Ook voor eSignature, oftewel elektronisch ondertekenen, blijkt het coronavirus een katalysator te zijn.2 Bij contractsonderhandelingen worden digitale documenten, de conceptovereenkomsten, vaak heen en weer ge-e-maild. Als partijen er vervolgens uit zijn, dan worden de documenten veelal in tweevoud – voor iedere partij één exemplaar – ondertekend. Deze ondertekening kan op vele manieren – digitaal of op papier – en leidt in de praktijk geregeld tot vragen rondom de geldigheid en de bewijskracht van de elektronisch ondertekende overeenkomst. Dit artikel geeft een overzicht van enkele varianten van ondertekenen met elektronische handtekeningen. De rechtsgeldigheid daarvan in het civiele recht is immers vaak een voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De functies van handtekeningen

3. Rechtsgeldigheid van elektronisch gesloten overeenkomsten

4. Bewijskracht van elektronisch gesloten overeenkomsten

5. Europese regelgeving over elektronische handtekeningen

6. Nederlandse regelgeving over elektronische handtekeningen

7. Varianten van elektronische handtekeningen in de praktijk

8. Conclusie

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Konings1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16337

Verder in 2020 nr.5

 Goodbye / Hello world

Als je de afgelopen zomer aan mensen vroeg waar ze heengingen, dan was het antwoord vaak Frankrijk, Duitsland of een ander Europees land, gevolgd door een 'als dat dan natuurlijk nog kan op dat mom...

 Tekent u op de digitale stippellijn - Online contracteren in het schemergebied van voldoende betrouwbare elektronische handtekeningen

De maatregelen tegen COVID-19 hebben voor een beweging van offline naar online gezorgd. Via het internet wordt nu meer thuis gewerkt, wordt meer onderwijs verzorgd en worden meer zaken ...

 Toestemming bij digitale gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden (ketens)

Dit artikel beschrijft de geschiktheid van toestemming als grondslag om een rechtmatige digitale gegevensverwerking van organisaties die samenwerken (ketens) op te kunnen baseren. Er wordt in he...

 De ‘concessievrije’ CoronaMelder?

De notificatieapplicatie ‘CoronaMelder’ is af en kan worden uitgerold. Bijna dan, het wachten is op de spoedwet (hierna: Tijdelijke Wet).[2] Dit project van minister De Jonge, van het M...

 Opinie - e-Privacy: van speciale kwestie naar een doodgewone zaak

In 2012 lanceert de Europese Commissie een initiatief om het EU-kader voor gegevensbescherming te moderniseren. Dat leidt uiteraard tot de AVG, maar er moet, in overeenkomst met de strategie van de...