Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 5

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rechters willen ook na Corona digitaal procederen

Procederen met behulp van Skype biedt een kans om de toegang tot de rechter te verbeteren. Daarom is het goed als zittingen op afstand na de coronacrisis mogelijk blijven, menen Henk Naves en Robine de Lange. Naves is voorzitter van de Raad voor Rechtspraak. Robine de Lange is president van de rechtbank Rotterdam en voorzitter van het dagelijks bestuur van alle rechtbankpresidenten. De twee bestuurders merken wel op dat lang niet alle zaken geschikt zijn voor een online afhandeling. Als voorbeelden waar online procederen handig kan zijn noemen zij de raadkamer gevangenhouding en bepaalde familiezaken, indien reizen naar de rechtbank problemen oplevert.

https://www.trouw.nl/binnenland/rechters-schreeuwen-niet-hard-van-de-daken-we-zijn-vooral-hard-aan-het-werk~b2c2f769/

Gebruik hackbevoegd door de politie

De inspectie Justitie en Veiligheid van het Ministerie van Justi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechters willen ook na Corona digitaal procederen

Gebruik hackbevoegd door de politie

Digitale sector in troonrede en miljoenennota

Consultatie nieuwe richtsnoeren EDPB

ACM dwingt bol.com tot betere informatieverstrekking

High Performance Computing

Overheidswebsite onvoldoende toegankelijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Onder redactie van mr. P.G. van der Putt
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16344

Verder in 2020 nr.5

 Goodbye / Hello world

Als je de afgelopen zomer aan mensen vroeg waar ze heengingen, dan was het antwoord vaak Frankrijk, Duitsland of een ander Europees land, gevolgd door een 'als dat dan natuurlijk nog kan op dat mom...

 Tekent u op de digitale stippellijn - Online contracteren in het schemergebied van voldoende betrouwbare elektronische handtekeningen

De maatregelen tegen COVID-19 hebben voor een beweging van offline naar online gezorgd. Via het internet wordt nu meer thuis gewerkt, wordt meer onderwijs verzorgd en worden meer zaken ...

 Toestemming bij digitale gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden (ketens)

Dit artikel beschrijft de geschiktheid van toestemming als grondslag om een rechtmatige digitale gegevensverwerking van organisaties die samenwerken (ketens) op te kunnen baseren. Er wordt in he...

 De ‘concessievrije’ CoronaMelder?

De notificatieapplicatie ‘CoronaMelder’ is af en kan worden uitgerold. Bijna dan, het wachten is op de spoedwet (hierna: Tijdelijke Wet).[2] Dit project van minister De Jonge, van het M...

 Opinie - e-Privacy: van speciale kwestie naar een doodgewone zaak

In 2012 lanceert de Europese Commissie een initiatief om het EU-kader voor gegevensbescherming te moderniseren. Dat leidt uiteraard tot de AVG, maar er moet, in overeenkomst met de strategie van de...