Tijdschrift voor Zakenrecht 2020 nr. 4

Reikwijdte van een bankhypotheek

J.K. Brandse

In koopovereenkomsten wordt standaard opgenomen dat het betreffende registergoed vrij van hypotheek wordt geleverd en vaak worden uren besteed aan discussies met banken over de inhoud van notary letters waarin een nauwgezet systeem van transactiestappen en bevestigingen is opgenomen om te bewerkstelligen dat de gelden van de koper en de bank pas worden vrijgegeven nadat de notaris de relevante akten heeft gepasseerd, heeft ingeschreven en de na-recherche bij het kadaster geen problemen oplevert. In de praktijk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

is het registergoed na transport echter meestal nog met de oude hypotheek ’belast’ op het moment dat de nieuwe eigenaar en de financierende bank hun gelden zien vertrekken naar de verkoper en de ‘oude’ hypotheekhouder.Zie noot 1. Het royement van de oude hypotheek vindt namelijk tot wel drie maanden na transport pas plaats. En, al is het een zeldzaamheid, zo’n royement kan in principe worden vergeten. Indien men dus een oude niet geroyeerde hypotheek tegenkomt gaan niet meteen de alarmbellen rinkelen en nog minder als deze van voor 2011 is.Op 1 juli 2011 is het Reglement Royementen van de KNB in werking getreden. Art. 1 schrijft voor dat de notaris voor het passeren van de leveringsakte een (voorwaardelijke) royementsvolmacht verlangt en art. 2 bepaalt dat het royement binnen drie maanden na het passeren van de akte moet plaatsvinden. In de toelichting bij invoering overwoog het bestuur o.m. ‘[…] Tussen het passeren van de royementsakte en de akte waarvoor het royement nodig was, ligt vaak een lange periode. Daaraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. De meest voorkomende oorzaken zijn de late ontvangst van de royementsvolmacht en het gebrek aan prioriteit op het notariskantoor. Met het stellen van een termijn wil het bestuur deze laatste oorzaak wegnemen. De eerste oorzaak wordt weggenomen doordat de notaris eist dat de hypotheekhouder vóór het passeren van de leveringsakte een onherroepelijke royementsvolmacht afgeeft.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
J.K. Brandse
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16478

Verder in 2020 nr.4

 Reikwijdte van een bankhypotheek

In koopovereenkomsten wordt standaard opgenomen dat het betreffende registergoed vrij van hypotheek wordt geleverd en vaak worden uren besteed aan discussies met banken over de inhoud van notary...

 Kroniek rechtspraak vordering tot retro-overdracht van verjaarde grond

Het is inmiddels bijna 4 jaar geleden dat de Hoge Raad het voor de verjaringspraktijk interessante arrest gemeente Heusden/Erven M[1] heeft gewezen. In die zaak hebben bewoner...