Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 1

Overzicht rechtspraak december 2020 en januari 2021

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overig

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983

Inhoudsindicatie

In het op 6 juni 2017 uitgesproken faillissement van X BV is de jaarrekening van X BV over 2015 gepubliceerd op 5 april 2017.

Het door de curator ex art. 2:248 BW aansprakelijk gestelde bestuur heeft gesteld dat de termijnoverschrijding (van meer dan 2 maanden) als onbelangrijk verzuim moet worden aangemerkt. Ter onderbouwing daarvan heeft het bestuur gewezen op de geringe omvang en draagkracht van de onderneming en het feit dat de vennootschap daarmee een ‘kleine’ boekhouder die de gehele administratie deed maar die verzuimde de jaarrekening te publiceren en het bestuur daarop niet heeft gewezen. Ook wordt erop gewezen dat er bij vennootschap reeds geruime tijd voor het vaststellen van de jaar...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16598

Verder in 2021 nr.1

 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht

Immateriële activa van bedrijven bepalen steeds meer de waarde van ondernemingen.  En in toenemende mate worden dergelijke activa ook geactiveerd op de balans. Airbnb en Booking.com, de g...

 De boedelbijdrage

De boedelbijdrage speelt in de beleving van de (meeste) curatoren een belangrijke rol in de (financiële) afwikkeling van een faillissement.[2] Hieronder geef ik aan welke (reken...

 Overzicht rechtspraak december 2020 en januari 2021

OverigGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983InhoudsindicatieIn het op 6 juni 2017 uitgesproken faillissement van X BV is de jaarrekening van X BV over 2015 gepublice...