Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 1

De boedelbijdrage

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De boedelbijdrage speelt in de beleving van de (meeste) curatoren een belangrijke rol in de (financiële) afwikkeling van een faillissement.2

Hieronder geef ik aan welke (rekenkundige/financiële) principes bij (het bepalen van de hoogte van) de boedelbijdrage een rol spelen.

2. Beschrijving van de boedelbijdrage

Wessels omschrijft de ‘boedelbijdrage’ als de vergoeding die een derde betaalt voor een handeling verricht door de curator ten behoeve van een voor die derde gerealiseerd actief. 3

Als voorbeelden noemt Wessels het afgeven (door de curator) van documenten, het verlenen van medewerking aan de onderhandse verkoop van een aan een derde verpand of verhypothekeerd goed, het voortijdig ontruimen van een gehuurde bedrijfsruimte.

 

De omschrijving van Wessel behoeft een aanvulling: Het hoeft niet zo te zijn dat een boedelbijdrage altijd betrekking heeft op een handeling van de c...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Beschrijving van de boedelbijdrage

3. Negatieve boedel en boedelbijdrage

4. Positieve boedel en boedelbijdrage

5. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16596

Verder in 2021 nr.1

 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht

Immateriële activa van bedrijven bepalen steeds meer de waarde van ondernemingen.  En in toenemende mate worden dergelijke activa ook geactiveerd op de balans. Airbnb en Booking.com, de g...

 De boedelbijdrage

De boedelbijdrage speelt in de beleving van de (meeste) curatoren een belangrijke rol in de (financiële) afwikkeling van een faillissement.[2] Hieronder geef ik aan welke (reken...

 Overzicht rechtspraak december 2020 en januari 2021

OverigGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983InhoudsindicatieIn het op 6 juni 2017 uitgesproken faillissement van X BV is de jaarrekening van X BV over 2015 gepublice...