Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 12

Onteigenen voor natuur

mr. G.J.M. de Jager1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren.2 3

De Raad voor het Landelijk Gebied zag daartoe toen reden, omdat hij vreesde dat de totale taakstelling voor verwerving van nieuwe natuur, robuuste verbindingszones en natte natuur in de EHS niet tijdig gehaald zou worden. Het advies kreeg toen veel aandacht en (onder de radar) ook navolging.

DE EHS bestaat niet meer, althans heet nu het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ten behoeve van de realisatie van dit NNN en natuurbehoud en -herstel in bredere zin is het onteigeningsmiddel in de loop der jaren ingezet. Een actueel voorbeeld is de onteigening ten behoeve van het veenweidengebied in de Krimpenerwaard.4 Het meest bekende voorbeeld is de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder (vanwege verdragsrechtelijke afspraken).5 Tot slot is er nog...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Korte inhoud quick scan

3. Een duik in het verleden

4. De beschikbare onteigeningtitels

5. Onder de Omgevingswet

6. Nog meer ‘dwangmogelijkheden’?

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.J.M. de Jager1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17019

Verder in 2021 nr.12

 Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland ( ECLI:NL:HR:2021:1778 ), opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij ge...

 Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?

In dit tijdschrift gingen Harbers[2] en Gietema-van der Heide[3] eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de ...

 Onteigenen voor natuur

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS)...