Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 12

Pacht - Centrale Grondkamer , 18 mei 2019 en 22 april 2021 (TvAR 2021/8076)

J.M.M. Menu

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en D.H. de Witte en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en B.Th.W. Lamers)

Met noot J.M.M. Menu

Pachtprijsherziening. GP 11.793 en GP 11.793 t/m 11.795

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:333 lid 2]

Centrale Grondkamer oordeelt in de beschikking van 22 april 2021 dat de pachtprijs in de drie zaken moet worden herzien en dat redelijkheid en billijkheid zich daartegen niet verzetten.

Centrale Grondkamer bespreekt in dit verband onder meer voorvragen (mag pachter altijd blijven pachten voor een zelfde pachtprijs? is het voorkeursrecht van pachter geschonden?) die ter beslissing door de (pacht)rechter zijn.

Voor de door pachter bepleite berekeningswijze van de hoogst toelaatbare pachtprijs bestaat geen grond. Volgens pachter moet namelijk bij de berekening worden uitgegaan van de pachtprijs op het moment van eigendomsoverdracht van het verpachte dan wel het sluiten van de pachto...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtprijsherziening. GP 11.793 en GP 11.793 t/m 11.795

Beschikking van 8 mei 2019

Het geding in eerste aanleg

Het geding in hoger beroep

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Beslissing

Beschikking van 22 april 2021

1. Het verdere geding in hoger beroep

2. De verdere beoordeling van het geschil in hoger beroep

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.M.M. Menu
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17022

Verder in 2021 nr.12

 Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland ( ECLI:NL:HR:2021:1778 ), opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij ge...

 Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?

In dit tijdschrift gingen Harbers[2] en Gietema-van der Heide[3] eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de ...

 Onteigenen voor natuur

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS)...