Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 12

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6764 (TvAR 2021/8078)

J.W.A. Rheinfeld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)

Met noot J.W.A. Rheinfeld

Vennootschapsakte en pacht.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:328]

Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appellant is daarbij de pachtverhouding onveranderd voortgezet en hij vordert vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het aangaan van de vof slechts een fiscale constructie was en dat de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen pachter en verpachter inderdaad (vrijwel) ongewijzigd is voortgezet. Het hof legt een reguliere pachtovereenkomst vast.

arrest van de pachtkamer

in de zaak van

1[appellant 1]

2. [appellant 2] ,

beiden wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

appellant...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Vennootschapsakte en pacht.

1 Kern van de zaak en de beslissing

2 Het procesverloop tot nu toe

3 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

4 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W.A. Rheinfeld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2021:6764
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17024

Verder in 2021 nr.12

 Gelijkheid voor gegadigden bij gronduitgifte

Met zijn opzienbarende arrest van 26 november 2021 in de zaak Bedeco/gemeente Montferland ( ECLI:NL:HR:2021:1778 ), opgenomen in dit tijdschrift onder nr 8079, heeft de Hoge Raad de gemoederen bij ge...

 Stikstofrechten: gouden bergen of gebakken lucht?

In dit tijdschrift gingen Harbers[2] en Gietema-van der Heide[3] eerder in op de vraag wie de eigenaar is van stikstofrechten bij het eindigen van een pachtovereenkomst. Vragen over de ...

 Onteigenen voor natuur

Alweer dertien jaar geleden kwam de Raad voor het Landelijk Gebied op eigen initiatief met een advies over onteigening als instrument om de (toenmalige) Ecologische Hoofdstructuur (EHS)...