Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 3

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Boeren met toekomst

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft zich gebogen over de vraag welk overheidsbeleid boerenondernemers helpt, om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. Met andere woorden: hoe kan de overheid bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt? De beantwoording van deze vraag heeft geresulteerd in het advies Boeren met toekomst, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2021/22, 35915 XIV, nr. 99). Er zijn zes aanbevelingen geformuleerd: rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen; rijk, provincies en waterschappen: biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk vrijheid aan de ondernemer; rij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Pacht

Zakelijke rechten

Ruimtelijke Ordening

Landinrichting

Beheer landelijk gebied

Structuurbeleid

Marktordening

Dieren

Milieurecht

Fiscaal recht

Europees agrarisch recht

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17152

Verder in 2022 nr.3

 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie

Het schrijven van dit artikel kent een drietal aanleidingen.Hierna wordt ingegaan op elk van deze aanleidingen. Daarna volgt een beschouwing over het verband tussen de aanpassing van de belastinghe...

 Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst?

Inkoopmacht van grote (internationale) retailers en voortdurende schaalvergroting zijn dagelijkse fenomenen in de voedseldistributieketen.  Boeren en andere producenten van voedsel ervaren hun posi...

 Aankondigingen

Alles Over Pacht 2022 (3-daagse cursus)   (Herhaling cursus april 2022)   Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, i...