Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 3

Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst?

mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mr. T. Heystee1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inkoopmacht van grote (internationale) retailers en voortdurende schaalvergroting zijn dagelijkse fenomenen in de voedseldistributieketen.  Boeren en andere producenten van voedsel ervaren hun positie tegenover afnemers dan ook vaak als zwak. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de overheid samen met de ketenpartijen en de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") (juridisch) bindende afspraken gaat maken om de positie van de boer in de keten te versterken. Het is nog de vraag wat het nieuwe kabinet precies onder deze afspraken verstaat. Welke  mededingingsrechtelijke bescherming is er reeds (denkbaar)? In deze bijdrage wordt in ingegaan op (i) de Wet oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, (ii) het verbod op misbruik van een economische machtspositie, (iii) sectorspecifieke aanpassingen van het misbruikverbod, zoals een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid, (iv) een verbod op verkoop onder kostprijs en (v) de ruimte voor samenwerking ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inkoopmacht en de (Europese) aanpak daarvan

2. Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

3. Misbruik machtspositie

4. Sectorspecifieke aanscherping van verbod misbruik machtspositie

5. (Tijdelijk) verbod op verkoop onder kostprijs

6. Het heft in eigen hand: producentenorganisaties en samenwerken bij horizontale en verticale duurzaamheidsinitiatieven

6.1. Producentenorganisaties

6.2. Het sectorbreed (in de EU) behalen van duurzaamheidsdoelen

7. Concluderende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mr. T. Heystee1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17148

Verder in 2022 nr.3

 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie

Het schrijven van dit artikel kent een drietal aanleidingen.Hierna wordt ingegaan op elk van deze aanleidingen. Daarna volgt een beschouwing over het verband tussen de aanpassing van de belastinghe...

 Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst?

Inkoopmacht van grote (internationale) retailers en voortdurende schaalvergroting zijn dagelijkse fenomenen in de voedseldistributieketen.  Boeren en andere producenten van voedsel ervaren hun posi...

 Aankondigingen

Alles Over Pacht 2022 (3-daagse cursus)   (Herhaling cursus april 2022)   Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, i...