TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 4

Het Heiploeg-arrest

mr. dr. J. van der Pijl1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:321

 

In deze bijdrage wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie van 28 april 2022 in de zaak Heiploeg/FNV besproken. In dit arrest wordt antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de in stilte voorbereide faillissementsdoorstart (de zgn. pre-pack). Valt zo'n pre-packprocedure onder de faillissementsuitzondering van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG of kan een dergelijke doorstart toch wel als overgang van onderneming worden aangemerkt? Om te profiteren van de faillissementsuitzondering uit de richtlijn moet de betreffende procedure gericht zijn "op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder". Dat is, aldus het Hof, het geval als de overgang van onderneming voorafgaand aan het inleiden van een faillissementsprocedure wordt voorbereid met als primair doel de liquidatie van de draaiende ond...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:321

1. Inleiding

2. Het verwijzingsarrest van de Hoge Raad

3. Het arrest van het Hof van Justitie van de EU

4. De zere plek en de remedie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. J. van der Pijl1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17497

Verder in 2022 nr.4

 Goed werkgeverschap

Een breder perspectief op goed werkgeverschap, waarin niet alleen economische waarden maar een meer holistisch 'working as humans' perspectief centraal staat, zou kunnen bijdragen aan het verlagen ...