TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2022 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. Y. Harchaoui
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Goed werkgeverschap

dr. W.S. Conen1

Een breder perspectief op goed werkgeverschap, waarin niet alleen economische waarden maar een meer holistisch 'working as humans' perspectief centraal staat, zou kunnen bijdragen aan het verlagen van uitval en het verminderen van geschillen tussen werkgevers en werknemers – geschillen die vaak ontstaan doordat werknemers zich niet gewaardeerd voelen. De kwaliteit van werk staat in Nederland onder druk, zo constateerden verschillende instanties enkele jaren geleden al.[2] De groei in de arbeidsdeelname in de afgelopen decennia bleek gepaard te zijn geg... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Bezoldiging binnen beursvennootschappen belicht

mr. N.J. Reijn, mr. M.P. Miltenburg, mr. J.J.C.A. Leemrijse en mr. L. Bosman1

Sinds 1 januari 2020 dient het bezoldigingsbeleid- en verslag van beursgenoteerde vennootschappen te voldoen aan de bezoldigingsaspecten uit de herziene aandeelhoudersrichtlijn. In dit artikel geven wij inzicht in de laatste ontwikkelingen op dit vlak en onze ervaringen uit de praktijk over de afgelopen jaren, en geven we praktische tips ter voorbereiding op de algemene vergadering in 2023. Inleiding   Sinds 1 januari 2020 dient het bezoldigingsbeleid en -verslag van beursgenoteerde[2] besloten en naamloze vennootschappen (hierna: ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe moet het tijdelijke karakter van uitzendwerk worden gewaarborgd?

mr. dr. N. Zekić1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:196   De in de Uitzendrichtlijn gehanteerde term 'tijdelijk' verzet zich volgens het Hof van Justitie er niet tegen dat een uitzendwerknemer ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om daar een functie te vervullen die permanent bestaat zonder daarbij iemand te vervangen. Het is de relatie met de inlener die tijdelijk moet zijn. Uitzendkrachten mogen dus slechts op tijdelijke basis bij de inlener werken. Daimler laat echter nog veel vragen onbeantwoord, omdat het geen specifieke eisen stelt... abonneren of dit artikel kopen.

Het Heiploeg-arrest

mr. dr. J. van der Pijl1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:321   In deze bijdrage wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie van 28 april 2022 in de zaak Heiploeg/FNV besproken. In dit arrest wordt antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Hoge Raad over de in stilte voorbereide faillissementsdoorstart (de zgn. pre-pack). Valt zo'n pre-packprocedure onder de faillissementsuitzondering van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG of kan een dergelijke doorstart toch wel als overgang ... abonneren of dit artikel kopen.

Uitzending of detachering/contracting: wat is nou gezag?

mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL2022:9163: De uitspraak die de aanleiding vormt voor deze annotatie is de meest recente in wat inmiddels een reeks van uitspraken is waarin de rechter moest beoordelen of onder de noemer detachering of contracting bij de opdrachtgever van de werkgever ingezette werknemers kwalificeerden als uitzendkrachten. Hierbij wordt in deze rechtspraak doorslaggevende betekenis toegekend aan wie feitelijk toezicht en leiding heeft over de werkzaamheden van de werknemers; is dat de opdrachtgever óf is het de detacheerder... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS