Tijdschrift voor Zakenrecht 2023 nr. 1/2

Modulair bouwen en faillissement: een praktische handleiding voor de opdrachtgever

mr. O.M. Weeshoff en mr. C.J.A. Kokol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de modulaire bouw is het te doen gebruikelijk dat modulaire elementen gefabriceerd in opdracht van een opdrachtgever in de fabriek opgeslagen blijven, totdat ze naar de bouwplaats worden verplaatst om aan een bouwwerk te worden bevestigd. Zonder aanvullende afspraken met de aannemer brengt dit – zeker in geval van faillissement van de aannemer – significante risico’s voor de opdrachtgever met zich mee. In deze bijdrage zetten wij die risico’s uiteen en worden enkele manieren beschreven om die risico’s zoveel als mogelijk voor de opdrachtgever te mitigeren.

1. Inleiding

De Nederlandse vastgoedmarkt heeft al enige tijd te kampen met verscheidene crises. De coronacrisis en de daarbij behorende beperkende overheidsmaatregelen brachten de bouw in zwaar weer. De bouwkosten en de rentetarieven stegen door de oorlog in Oekraïne, het vertrouwen in de markt daalde en het investeringsklimaat verslechterde. Bovendien heeft de milieuproblematiek enorme impact o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Rechtskader in faillissement

2.1. De curator mag wanpresteren

2.2. De afkoelingsperiode

3. Eigendom van de gevelelementen

4. Alternatieve wijzen van levering

4.1. Levering constituto possessorio (c.p.)

4.2. Levering longa manu

4.3. Huurovereenkomst als alternatief

4.4. ‘Doorkruising’ afkoelingsperiode

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. O.M. Weeshoff en mr. C.J.A. Kokol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/17850

Verder in 2023 nr.1/2

 Modulair bouwen en faillissement: een praktische handleiding voor de opdrachtgever

In de modulaire bouw is het te doen gebruikelijk dat modulaire elementen gefabriceerd in opdracht van een opdrachtgever in de fabriek opgeslagen blijven, totdat ze naar de bouwplaats worden verplaa...