Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 4

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret

Deze rubriek bestrijkt de periode juni – augustus 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn.

 

NTE 2023/71

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

5 juli 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:5668

inzake appellante tegen Buitencentrum De Instuif, geïntimeerde 1 (vennoot 1) en geïntimeerde 2 (vennoot 2)

In dit arrest staat de uitleg van de rechtsverhouding tussen appellant, als kaveleigenaar, en Buitencentrum De Instuif, vennoot 1 en vennoot 2 (gezamenlijk ‘De Instuif’), als exploitant, centraal. Appellant en De Instuif zijn het oneens over de omvang van de parkbijdrage, waaronder de kosten voor elektriciteit.

 

Voor zover voor deze rubriek relevant, oordeelt het hof dat De Instuif alleen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17910

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Jurisprudentie, Energie, Energierecht, ACM, Netbeheerder, Gas, Leveringszekerheid, Energiewet, Warmtewet 2, Gaswet, Gaswet, wet- en regelgeving, energietransitie, transportschaarste, elektriciteitsnet, netcongestie, transportcapaciteit, consumentenbescherming, informatie

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

De extreme prijsstijgingen van energie die we sinds 2021 hebben beleefd maken ook in het energierecht het nodige los. Zo zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en ...

 Over tweezijdige algemene voorwaarden en eenzijdige wijzigingsbedingen

Energieleveranciers die energie leveren aan kleinverbruikers maken allen gebruik van dezelfde set algemene voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektricit...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 26 juni 2023 - energiearmoede en energieprijzen

Op maandag 26 juni 2023 vond de algemene ledenvergadering en een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats ten kantore van Stibbe in Amsterdam. D...

 Boekbespreking: A Force of Energy

Essays in Energy Law in honour of Professor Martha Roggenkamp Bij haar afscheid als hoogleraar Energierecht aan de RUG in 2022 is aan Martha Roggenkamp een Liber Amicorum overhandigd met de titel ...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...