Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 4

Voorwoord

mr. M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De extreme prijsstijgingen van energie die we sinds 2021 hebben beleefd maken ook in het energierecht het nodige los. Zo zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (Algemene Voorwaarden 2017) onderwerp geworden van gerechtelijke procedures en heeft de ACM in het kader van haar toezichthoudende taak op de energietarieven aanleiding gezien tot bedrijfsbezoeken bij zes grote energieleveranciers. Deze thema’s vindt u terug in deze aflevering van het NTE.

 

Mr Gerard de Jongh spreekt in zijn artikel zijn zorgen uit over de aankondiging van de Consumentenbond om de tweezijdigheid van de Algemene Voorwaarden 2017 op te zeggen. Volgens hem wordt hiermee een systeem van breed gedragen algemene voorwaarden aan de kant gezet. De auteur beschrijft de ontstaansgeschiedenis van deze Algemene Voorwaarden en gaat in op de huidige discussie over de bevoegdheid van de energieleverancier om het leveringstarief te wijzigen en de termijn waarbinnen deze wijziging moet worden aangekondigd. Met het oog op de recente ontwikkelingen doet hij aan Energie-Nederland de suggestie de Algemene Voorwaarden nog eens tegen het licht te houden.

 

Energieprijzen en energiearmoede vormden het onderwerp van de bijeenkomst van de NeVER op maandag 26 juni 2023, waarvan u in deze aflevering het verslag aantreft dat is opgesteld door mr Lars Striekwold. In het verslag komen onder meer de resultaten van het (ex post-) toezicht van de ACM op de energietarieven aan bod en wordt de definitie van het begrip energiearmoede uit de doeken gedaan.

 

In deze aflevering vindt u ook een bespreking van het Liber Amicorum dat aan Martha Roggenkamp is overhandigd bij haar afscheid als hoogleraar Energierecht aan de RUG in 2022, met de titel “A Force of Energy”. Deze boekbespreking van de hand van mr Pierrette Gaasbeek bevat een compleet overzicht van alle bijdragen die door een groot aantal auteurs aan het boek zijn geleverd waardoor een verscheidenheid aan actuele thema’s in het energierecht de revue passeert.

 

Genoeg te lezen voor onder de kerstboom. De redactie wenst u fijne feestdagen!

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17905

Verder in 2023 nr.4

 Voorwoord

De extreme prijsstijgingen van energie die we sinds 2021 hebben beleefd maken ook in het energierecht het nodige los. Zo zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en ...

 Over tweezijdige algemene voorwaarden en eenzijdige wijzigingsbedingen

Energieleveranciers die energie leveren aan kleinverbruikers maken allen gebruik van dezelfde set algemene voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektricit...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 26 juni 2023 - energiearmoede en energieprijzen

Op maandag 26 juni 2023 vond de algemene ledenvergadering en een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats ten kantore van Stibbe in Amsterdam. D...

 Boekbespreking: A Force of Energy

Essays in Energy Law in honour of Professor Martha Roggenkamp Bij haar afscheid als hoogleraar Energierecht aan de RUG in 2022 is aan Martha Roggenkamp een Liber Amicorum overhandigd met de titel ...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...