Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

De extreme prijsstijgingen van energie die we sinds 2021 hebben beleefd maken ook in het energierecht het nodige los. Zo zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (Algemene Voorwaarden 2017) onderwerp geworden van gerechtelijke procedures en heeft de ACM in het kader van haar toezichthoudende taak op de energietarieven aanleiding gezien tot bedrijfsbezoeken bij zes grote energieleveranciers. Deze thema’s vindt u terug in deze aflevering van het NTE.   Mr Gerard de Jongh spreekt in zijn... ...lees meer

Artikel

Over tweezijdige algemene voorwaarden en eenzijdige wijzigingsbedingen

mr. G.A. de Jongh1

Energieleveranciers die energie leveren aan kleinverbruikers maken allen gebruik van dezelfde set algemene voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, versie 2017 (‘Algemene Voorwaarden 2017’). Deze Algemene Voorwaarden 2017 zijn tot stand gekomen onder de paraplu van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (‘SER CZ’)[2] in een breed overleg van de energieleveranciers vertegenwoordigd in Vereniging Energie-Nederland (‘Energie-Nederland’), de Consumentenbond, Vereniging Eig... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER bijeenkomst van 26 juni 2023 - energiearmoede en energieprijzen

mr. L. Striekwold1

Op maandag 26 juni 2023 vond de algemene ledenvergadering en een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats ten kantore van Stibbe in Amsterdam. De ledenbijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Benelux Association of Energy Economics en had als thema ‘Energiearmoede en energieprijzen’. In totaal waren er 65 aanwezigen met verschillende achtergronden binnen de energiesector om te luisteren naar en te discussiëren over de verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Prof. mr. Marth... abonneren of dit artikel kopen.

Boekbespreking: A Force of Energy

mr. P.B. Gaasbeek1

Essays in Energy Law in honour of Professor Martha Roggenkamp Bij haar afscheid als hoogleraar Energierecht aan de RUG in 2022 is aan Martha Roggenkamp een Liber Amicorum overhandigd met de titel 'A Force of Energy'.[2] De auteurs zijn uitgenodigd om een essay te schrijven met een wetenschappelijk perspectief op het verleden, het heden of de toekomst van een onderwerp gerelateerd aan het energierecht. De auteurs hadden de vrijheid om hun eigen onderwerp te kiezen. Het resultaat is een boek van ruim 300 pagina’s dat een overzicht geeft van alle huidige thema's binnen het ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

Wet- en regelgeving Mr. A.A. Kleinhout[1]   In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1185 van de Commissie van 10 februari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van een minimumdre... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en mr. Y.A. Chan1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   Energieopslag De Minister voor Klimaat en Energie (Minister) heeft twee Kamerbrieven gepubliceerd die over energieopslag gaan. In de eerste Kamerbrie... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret

Deze rubriek bestrijkt de periode juni – augustus 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn.   NTE 2023/71 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:5668 inzake appellante tegen Buitencentrum De Instuif, geïntimeerde 1 (vennoot 1) en geïntimeerde 2 (vennoot 2) In dit arrest staat de ui... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS