Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 1

Voorwoord

mr. M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Voorwoord

 

In deze aflevering van het NTE is er veel aandacht voor deafvang en opslag van CO₂, oftewel carbon capture & storage, kort aangeduid als CCS.

 

Dr Martha Roggenkamp zet in het artikel CCS in Nederland – Is drie keer scheepsrecht? uiteen hoe na mislukte pogingen in Nederland om CO₂ op land en in de zeebodemop te slaan, diverse CCS-projecten nu toch succesvol lijken te worden. Zij beschrijft de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van CCS in Nederland en de regulering van ondergrondse opslag van CO₂ in de Mijnbouwwet. Vervolgens bespreekt ze de CO₂-opslagprojecten die in Nederland zijn geïnitieerd en de projecten die nu op stapel staan. Zij signaleert in haar conclusies een aantal hoopgevende verbeteringen ten gunste van de ontwikkeling van CCS.

 

Recente ontwikkelingen rond CCS stond ook op het programma van het European Energy Law Seminar (EELS) dat op 13 en 14 november 2023 voor de 33ste keer werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht in samenwerking met de faculteit voor Energierecht van de Universiteit van Oslo. Uit de bijdragen van de sprekers kwam naar voren dat grote behoefte bestaat aan duidelijke regulering van het (grensoverschrijdend) transport van CO₂.

 

Tijdens het EELS kwam ook een mogelijke concurrent voor ondergrondse opslag aan bod: de opslag van samengeperste lucht oftewel compressed air storage, kort aangeduid als CAS. De bijdragen van de sprekers boden inzicht in de status van de ontwikkeling van CAS en de regulering daarvan in Nederland, Denemarken en Duitsland.

 

In het verslag van het 33e EELS in deze aflevering vindt u een beschrijving terug van bovengenoemde bijdragen aan het EELS en de overige bijdragen. En als gebruikelijk treft u in deze aflevering ook de vaste rubrieken aan over voor het energierecht relevante wetgeving, jurisprudentie en actualiteiten.

 

Namens de redactie,

 

Michelle de Rijke 

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18056

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

Voorwoord   In deze aflevering van het NTE is er veel aandacht voor deafvang en opslag van CO₂, oftewel carbon capture & storage, kort aangeduid als CCS.   Dr Martha Rog...

 CCS in Nederland - Is drie keer scheepsrecht?

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de 28ste Conference of the Parties ( COP) van het VN Klimaatverdrag plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Een van de aandachtspunten van de...

 Verslag van het 33ste European Law Seminar

Op 13 en 14 november 2023 vond in het Hampshire Hotel Babylon in Den Haag het 33ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok een groot aantal deelnemers van zowel binnen als buiten Euro...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...