Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 1

CCS in Nederland - Is drie keer scheepsrecht?

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de 28ste Conference of the Parties ( COP) van het VN Klimaatverdrag plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Een van de aandachtspunten van deze COP was het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te kunnen behalen zijn partijen onder meer overeengekomen om het gebruik van emissievrije en emissiearme technologieën, waaronder de mogelijke afvang en opslag van CO2 (carbon capture & storage ofwel CCS), te versnellen.2

1. Inleiding

De ruim geformuleerde mogelijkheid om CCS te kunnen toepassen is een compromis tussen de olieproducerende landen en onder andere de EU. Eurocommissaris voor de Green Deal Hoekstra had tijdens de klimaattop al aangegeven weinig te zien in emissiebeperkende technieken zoals CCS. Volgens hem is CCS alleen een optie voor sectoren waarvoor alternatieve energiebronnen ontbreken, is de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. CO2-afvang en gebruik in Nederland

3. De regulering van CO2-opslag en -transport

3.1. Ondergrondse opslag van CO2

3.2. Permanente opslag van CO2

3.2.1. Vergunningen

3.2.2. Sluiting en overdracht verantwoordelijkheid

3.3. Transport van CO2

3.3.1. Vervoer per pijpleiding

3.3.2. Vervoer per schip

3.3.3. Grensoverschrijdend vervoer van CO2

3.4. Financiering CCS

4. CCS-projecten

4.1. Eerste poging: opslag op land

4.2. Tweede poging: permanente opslag offshore

4.3.        Recente CO2-opslagprojecten

4.3.1. Cactus: Nederlands-Noors Grensoverschrijdend CCS-project.

4.3.2. Porthos

4.3.3. Aramis

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18057

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

Voorwoord   In deze aflevering van het NTE is er veel aandacht voor deafvang en opslag van CO₂, oftewel carbon capture & storage, kort aangeduid als CCS.   Dr Martha Rog...

 CCS in Nederland - Is drie keer scheepsrecht?

Van 30 november tot en met 12 december 2023 vond de 28ste Conference of the Parties ( COP) van het VN Klimaatverdrag plaats in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Een van de aandachtspunten van de...

 Verslag van het 33ste European Law Seminar

Op 13 en 14 november 2023 vond in het Hampshire Hotel Babylon in Den Haag het 33ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok een groot aantal deelnemers van zowel binnen als buiten Euro...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...