Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2003 nr. 3

Automatic Termination van groothandelsovereenkomsten in elektriciteit en gas: een verplichte keuze?

mr. S.T. Kraijenbrink en mr. B. de Wit

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De groothandel in elektriciteit en gas is een hachelijke onderneming1. De commerciële risico’s op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas zijn aanzienlijk: de markt is volatiel en marktpartijen zijn bovendien vaak gedwongen om op meerdere markten tegelijk actief te zijn. Zo is een elektriciteitsproducent bijvoorbeeld actief op de markt voor elektriciteit voor verkoop van zijn product en op de markten voor gas, olie, kolen en biomassa voor de inkoop van zijn brandstoffen. Daarnaast kan hij nog in valuta handelen om koersrisico’s af te dekken: elektriciteitsprijzen luiden in euro, maar olieprijzen in US dollars2. Met valutatermijncontracten kan het risico van koersfluctuaties worden afgedekt. Overigens zijn dergelijke valutacontracten zelf niet van enig risico ontbloot.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.T. Kraijenbrink en mr. B. de Wit
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/1863

Verder in 2003 nr.3

 Automatic Termination van groothandelsovereenkomsten in elektriciteit en gas: een verplichte keuze?

De groothandel in elektriciteit en gas is een hachelijke onderneming1. De commerciële risico’s op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas zijn aanzienlijk: de markt is volatiel en marktpa...

 De gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Faillissementswet voor de levering en transport van gas en elektriciteit in een geliberaliseerde markt

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Faillissementswet1 (het ‘Wetsvoorstel’) behandeld. Het is niet onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel in de lo...

 Back to the Future: The Direction of U.S. Energy Law and Policy under president George W. Bush – voordracht van Rock Pring; Verslag NeVER-bijeenkomst 20 februari 2003

Professor Rock Pring heeft op donderdag 20 februari 2003 in het Academiegebouw in Leiden een voordracht gegeven getiteld ‘Back to the Future: The Direction of U.S. Energy Law and Policy under Pr...

 Actualiteiten en signaleringen

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energi...

 Actualiteiten en signaleringen

Artikelen in andere tijdschriften Met deze rubriek wordt beoogd een overzicht te bieden van artikelen over aspecten van het energierecht in andere tijdschriften, zowel Nederlandse als buiten...

 Actualiteiten en signaleringen

Boekbesprekingen In de rubriek boekbesprekingen worden steeds één of meerdere boeken besproken. Voor dit nummer worden twee handboeken besproken die een overzicht bieden van de ontwikkelinge...