Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2010 nr. 2

Wet voorkeursrecht gemeenten: einde ontwijkingsconstructies?

mr. W.H.G.A. Filott

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft ten doel de positie van gemeenten - en in bepaalde gevallen die van provincies en het Rijk - te versterken bij de grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid. De Wvg geeft de gemeenteraad de bevoegdheid gronden aan te wijzen waarvan bij het bestemmingsplan, projectbesluit of inpassingplan een niet-agrarische bestemming is toegekend en waarvan het gebruik afwijkt van dat plan of besluit. Het betreft dus gronden die een andere bestemming krijgen. Aanwijzing heeft tot gevolg dat er een voorkeursrecht voor de gemeente wordt gevestigd op die gronden. Het voorkeursrecht houdt in dat een verkoper pas tot vervreemding van de gronden kan overgaan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld de desbetreffende gronden te kopen. De verkoper heeft dus een aanbiedingsplicht aan de gemeente als hij tot vervreemding van de gronden wil overgaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. W.H.G.A. Filott
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8430

Verder in 2010 nr.2

 Wet voorkeursrecht gemeenten: einde ontwijkingsconstructies?

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft ten doel de positie van gemeenten - en in bepaalde gevallen die van provincies en het Rijk - te versterken bij de grondverwerving ten behoeve van de ve...

 Vennootschappen en pacht (2)

(Deel 1 van deze bijdrage werd gepubliceerd in Agr.r. 2009, p. 489-495)

 De gevolgen van de wijziging van de Successiewet voor de agrarische sector

In januari 2009 besprak ik in dit tijdschrift1 de notitie van staatssecretaris De Jager van 24 oktober 2008 waarin hij zijn plannen ontvouwde over de modernisering van de Successiewet...

 Wetgeving en literatuur

Ruimtelijke Ordening