Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 8/9

Inleiding

Crypto Ordnung

mr. F.M.A. ’t Hart

De AFM heeft eind juli 2018 de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de achtergrond van en beweegredenen voor consumenten om cryptocurrencies aan te schaffen. De AFM formuleert in haar persbericht van 26 juli 2018 de belangrijkste uitkomsten als volgt: Ruim tweederde (69%) van de crypto-investeerders heeft een bedrag van minder dan €1000 ingelegd en slechts 2% speculeert met geleend geld. Vrienden spelen een belangrijke rol bij de aanschaf van crypto’s. In 2016 koos 43% voor crypto’s op advies van vrie... ...lees meer

Artikel

De securitisatie verordening: een nieuw regulatoir kader voor securitisaties

mr. J.C. Hintzen1

Op 1 januari 2019 wordt de securitisatie verordening van kracht. De securitisatie verordening bevat een geharmoniseerd Europees regulatoir kader voor securitisaties. Dit artikel bespreekt de algemene regels voor securitisaties, waaronder de due diligence verplichtingen voor institutionele beleggers, de eisen ten aanzien van risicobehoud en de transparantievoorschriften met betrekking tot securitisaties. Daarnaast wordt ingegaan op de criteria voor ‘eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde’ securitisaties. Het artikel sluit af met een bespreking van een deel van de wijzigingen in he... abonneren of dit artikel kopen.

De Wet transparant toezicht financiële markten

mr. G.P. Roth1

De Wet transparant toezicht financiële markten introduceert nieuwe bevoegdheden voor de AFM en DNB om op ongeanonomiseerde wijze (vertrouwelijke) toezichtsinformatie openbaar te maken. In deze bijdrage wordt deze wet kritisch onder de loep genomen en wordt tevens onderzocht of, zoals de wetgever claimt, de rechtsbescherming van financiële marktpartijen is verbeterd. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - ESMA-consultatie over risicofactoren in een prospectus

mr. W.J. Horsten1

Op 13 juli jl. publiceerde ESMA een consultatiedocument over richtsnoeren voor risicofactoren onder de nieuwe prospectusverordening. Daar staan zeker nuttige voorstellen in, al zal het in - en voor - de praktijk lastig blijven bepaalde afwegingen te maken, en zullen discussies tussen de opsteller van het prospectus en de autoriteit die dat moet goedkeuren niet makkelijker worden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. D.N.I. Gjaltema, mr. L. Hillen, mr. I.G.K. Kleijn, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie concept Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens Op 14 juni 2018 is het concept Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen[1] Gerechtshoven en rechtbanken Gerechtshof Amsterdam 26 juni 2018 ECLI:NL:GHAMS:2018:2143 (ING Bank N.V. (‘ING’) / Geïntimeerde) Inzake: Renteswap, schending informatie- en waarschuwingsplicht en geen eigen schuld – RA Geïntimeerde en ING hebben in 2006 een variabelrentende financieringsovereenkomst gesloten van ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS